MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Klinički instrumenti u dijagnostici bipolarnog afektivnog poremećaja Diagnostic scales for bipolar disorder

Maja Bajs, Špiro Janović, Slađana Štrkalj Ivezić, Petra Kalember

Klinički instrumenti, kao što su ocjenske ljestvice, razvili su se radi objektivizacije aktualnog kliničkog stanja, razlikovanja simptoma, procjene njihovog intenziteta i praćenja tijekom liječenja. Uobičajeno se koriste u istraživačke svrhe (epidemiološke, terapijske, dijagnostičke studije), ali se prepoznaje sve češća potreba za primjenom u svakodnevnom radu. Općenito uzevši, ocjenske ljestvice mogu biti dijagnostičke i simptomske, a može ih primjenjivati educiran ispitivač/istraživač, ili su samoocjenske. Dijagnosticiranje bipolarnog afektivnog poremećaja složeno je zbog diferentnog tijeka i kliničke slike. Primjena samoocjenskih ljestvica može se preporučiti i u svakodnevnoj liječničkoj praksi za procjenu simptoma i tijeka liječenja, naročito zbog jednostavnosti primjene

Ključne riječi:
bipolarni afektivni poremećaj, ocjenske ljestvice

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 77 Supplement 1

Diagnostic scales were developed for the purpose of objective evaluation of clinical condition, differentiation of symptoms and assessment of symptom intensity during treatment and follow-up. Although these instruments are primarily used for research (in epidemiologic, therapeutic or diagnostic studies), there is an increasing need for their use in everyday clinical practice. In general, the scales can be either diagnostic or symptom rating; they can be either self-administered (self-rating scales) or administered by trained investigators (observer rating scales). The diagnosis of bipolar disorder is difficult to make because of a variable clinical picture and course of illness. The use of self-rating scales in everyday practice can also be recommended for assessment of symptoms and treatment response, especially because these scales are easy to use. 

Key words:
bipolar disorder; rating scales