MEDIX, God. 22 Br. 123  •  Pregledni članak  •  Infektologija HR ENG

Kliničke studije u odnosu na kliničku praksu kod kroničnoga hepatitisa CClinical studies in relation to the clinical practice in chronic hepatitis C

Irena Hrstić, Davor Radić

Početkom 2014. godine postignut je znatan napredak u liječenju bolesnika s kroničnom infekcijom hepatitisom C odobrenjem prvih terapijskih protokola bez interferona. U randomiziranim kliničkim istraživanjima u kojima su bila primjenjivana dva lijeka ili više antivirusnih lijekova s izravnim antivirusnim djelovanjem, postignuta je veoma visoka uspješnost trajnog izlječenja uz odličnu sigurnost i podnošljivost. Novim skupinama lijekova mogu se liječiti bolesnici koji su starim protokolima bili teško izlječivi. Početkom 2015. godine pojavili su se rezultati prvih istraživanja iz životnog okruženja („real-life“ istraživanja) koja su uključila velik broj bolesnika, a koja su gotovo „jednoglasno“ potvrdila rezultate registracijskih istraživanja, odnosno potvrdila su visoku učinkovitost i sigurnost novih terapija. Međutim, randomizirana klinička i „real-life“ istraživanja utvrdila su da i nadalje postoji nekoliko skupina bolesnika koje i dalje nije moguće zadovoljavajuće liječiti. Očekuje se sljedeći val direktnih antivirusnih lijekova (treća generacija), koji će prema preliminarnim rezultatima treće faze randomiziranih kliničkih istraživanja liječiti i navedene teško izlječive skupine bolesnika.

Ključne riječi:
ciroza; fibroza; genotip; kronični hepatitis C; lijekovi s izravnim antivirusnim djelovanjem

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 123

In early 2014, significant progress in the treatment of patients with chronic hepatitis C was achieved with the approval of the first therapeutic protocols without interferon. In randomized clinical trials in which two or more antiviral drugs with direct antiviral action were administered, a high rate of permanent cure was achieved along with excellent safety and tolerability. These new classes of drugs can be administered in patients who were hard to cure pursuant to older protocols. In early 2015, the results of the first real-life research which included a large number of patients almost unequivocally confirmed the results of the drugs’ registration studies, confirming the high efficiency and safety of new therapies. However, both the randomized clinical and real-life research found that there are still several groups of patients that cannot be satisfactorily treated. The next wave of direct antivirals (third generation) is expected, which according to preliminary results of the third phase of randomized clinical trials, would also cure the hard to treat patients.

Key words:
chronic hepatitis C; cirrhosis; direct-acting antivirals; fibrosis; genotype