MEDIX, God. 19 Br. 104/105  •  Pregledni članak  •  Ginekologija HR ENG

Kliničke smjernice za medicinski pomognutu oplodnjuClinical guidelines for medically assisted reproduction

Velimir Šimunić

Medicinski pomognuta oplodnja (MPO) obuhvaća metode intrauterine inseminacije (IUI), izvantjelesne oplodnje (in vitro fertilizacija – IVF) i intracitoplazmatske injekcije spermija (ICSI). Njima se liječi 70 do 80% uzroka neplodnosti, ali one se primjenjuju tek kad svi ostali oblici liječenja ostanu bez uspjeha. MPO-metode mogu biti homologne i heterologne. Vrlo je široki raspon uspješnosti MPO-a, a postizanje kliničke trudnoće i porođaja zdravoga djeteta, bez rizika za majku i dijete, temeljni su ciljevi takvoga liječenja. Glavni čimbenici neuspjeha jesu dob žene i muškarca te niz mogućih epigenetskih štetnih učinaka na plodnost. Uspjeh IUI-ja temelji se na monofolikulogenezi, a uspjeh IVF/ICSI-ja na oplodnji više jajnih stanica. Višekratno je utvrđeno da je optimalan preduvjet uspjeha u IVF-u imati u jednom postupku na raspolaganju šest do 10 oocita. Zato je danas važno individualizirati stimulaciju ovulacije fertilitetnim lijekovima, primjenjivati blaže protokole i izbjegavati hiperstimulaciju jajnika. Neurorizičnost u djece začete IVF-om, povezanu s prijevremenim porođajem višeplodnih trudnoća, može se izbjeći selekcijom kvalitetnih zametaka (blastocista, PGS) i prijenosom u maternicu jednoga zametka ili najviše dva. Dostupnost IVF-a i visokokvalitetan IVF-program mogu ostvariti znatan doprinos natalitetu od 4 do 6%. 

Ključne riječi:
ICSI - intracitoplazmatska injekcija spermija; IVF – in vitro fertilizacija; medicinski pomognuta oplodnja; neplodnost; stimulacija ovulacije

Članak je dostupan u cijelosti u PDF formatu

PREUZMI PDF

Assisted reproductive technology (ART) includes intrauterine insemination (IUI), in vitro fertilization (IVF) and intracytoplasmic sperm injection (ICSI). These are the treatment options in 70-80% of infertility cases; however, they are used only when all other treatments fail. ART may be homologous or heterologous. The success of ART depends of many factors. The main goal is to achieve clinical pregnancy that will lead to the birth of a healthy child, without risk to the mother and child. The main factors that influence the success of ART include the age of infertile couple and a number of possible adverse epigenetic effects that influence fertility. The success of IUI is based on mono-ovulation, whereas the goal of IVF / ICSI treatment is to obtain multiple follicles for aspiration. For successful IVF, 6-10 oocytes should be obtained in a single step. Therefore, it is important to individualize ovulation induction protocols, use milder protocols and avoid ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS). The neurological risks of children born through IVF are associated with preterm delivery and multiple births. These risks may be avoided by selecting high-quality embryos (blastocysts, PGS) and transferring (ET) only one or two embryos. Available and high-quality IVF program can make a significant contribution to the birth rate (4-6%). 

Key words:
fertilization in vitro; infertility; ovulation induction; reproductive techniques, assisted; sperm injections, intracytoplasmic