MEDIX God. 19 Br. 106 Suplement  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Kliničke smjernice za liječenje depresivnog poremećajaClinical guidelines for the treatment of depressive disorder

Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju HLZ-a
(predsjednica: prof. dr. sc. Slađana Štrkalj-Ivezić, dr. med.)
 
Hrvatsko psihijatrijsko društvo
(predsjednik: prof. dr. sc. Vlado Jukić, dr. med.)
 
Hrvatsko društvo za psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju HLZ-a
(predsjednik: prof. dr. sc. Miro Jakovljević, dr. med.)
 

Smjernice za liječenje depresije temelje se na smjernicama vodiča različitih psihijatrijskih svjetskih udruženja i hrvatske kliničke prakse. Namijenjene su liječenju depresivnih epizoda kod odraslih te kod djece i adolescenata u kliničkoj psihijatrijskoj praksi i u ordinaciji liječnika obiteljske medicine. Smjernice uključuju različite postupke koji doprinose uspješnom kliničkom vođenju oboljelih od depresije, a uključuju: postavljanje dijagnoze, procjenu suicidalnog rizika, procjenu potrebe za bolničkim liječenjem, psihobiosocijalnu formulaciju bolesti na temelju koje se donosi individualni plan liječenja, smjernice za primjenu psihofarmaka s preporukama prvog, drugog i trećeg izbora liječenja, smjernice za psihoterapijsko liječenje, metode samopomoći, psihosocijalne metode i indikacije za primjenu neurostimulativnih bioloških metoda liječenja. Smjernice ističu važnost individualnog planiranja liječenja te uspostavljanja odnosa povjerenja i terapijskog saveza. Također, sadrže i različite druge smjernice vezane uz doziranje lijeka, trajanje liječenja, prekid liječenja, nuspojave, evaluaciju liječenja , prevenciju ponovne epizode bolesti, te specifičnosti liječenja vezane uz stariju te mlađu i adolescentsku dob. Također su korisne u liječenju distimije. Smjernice su pomoć liječnicima u donošenju odluka koje se tiču planiranja i izbora liječenja bolesnika u svakodnevnoj praksi, te pridonose kvaliteti i uspješnosti liječenja.

Ključne riječi:
depresija; psihofarmaci; psihoterapija; rehabilitacija; smjernice

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX God. 19 Br. 106 Suplement

Guidelines for the treatment of depression are based on different global psychiatric guidelines and Croatian clinical practices. They are intended for the treatment of adults, as well as children and adolescents in clinical psychiatric cares and family doctors. The guidelines include a variety of recommendations which contribute to successful clinical management of patients with depression, including: clinical diagnosis, suicide risk assessment, assessing the need for hospitalization, psychobiosocial formulation of the illness which helps in planning individual treatment, recommendations for the first, second and third choice of medication, recommendations for psychotherapeutic treatment, self-help methods, psychosocial methods and indications for use in neurostimulative biological treatment methods. The guidelines emphasize the importance of individual treatment planning and establishing a trusting, therapeutic relationship. The guidelines also contain various other recommendations related to drug dosages, duration of treatment, discontinuation of treatment, side effects, evaluation of treatment, prevention of recurrence of disease, and specific features related to the treatment of patients who are older, younger and of adolescent age. The guidelines are formed to help physicians make decisions in planning and choosing the correct treatment for patients suffering from depression, and contribute to the quality of a successful treatment.

Key words:
depression; guidelines; medication; psychotherapy; rehabilitation