MEDIX, God. 20 Br. 112  •  Pregledni članak  •  Kardiologija HR ENG

Klinička slika zatajivanja srcaClinical manifestations of heart failure

Luka Zaputović, Teodora Zaninović Jurjević, Alen Ružić

Zatajivanje srca je sindrom karakteriziran simptomima i znacima poremećene srčane funkcije te mogućim povoljnim odgovorom na odgovarajuću terapiju. Može ga uzrokovati svaka bolest koja izaziva strukturnu, mehaničku ili električnu abnormalnost srca. Čest je razlog hospitalizacije, posebno u osoba starije životne dobi, a remeti kvalitetu života, izaziva invalidnost i visoku smrtnost. Kliničkim pregledom bolesnika potrebno je otkriti simptome i znakove koji mogu biti manje ili više specifični, ali i utvrditi uzrok zatajivanja srca, postojanje pratećih bolesti i stanja te precipitirajućih čimbenika. Ovakav sveobuhvatan (holistički) pristup važan je za postavljanje brze dijagnoze, izbor optimalnog liječenja i dobru prognostičku procjenu. Unatoč suvremenom trendu umanjivanja važnosti anamneze i fizikalnog pregleda u korist velikoga broja objektivnih pretraga kojima se mogu dokazati abnormalnosti strukture i funkcije srca, klinička slika ostaje temelj racionalne dijagnostike i primjerene terapije u svakog bolesnika sa zatajivanjem srca. 

Ključne riječi:
klasifikacija; simptomi i znaci; zatajivanje srca

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 112

Heart failure is a syndrome characterized by the symptoms and signs of abnormal heart function and possible favorable response to adequate treatment. It can be caused by any disease that provokes structural, mechanical or electrical abnormality of the heart. Heart failure is a frequent reason for hospitalization, especially in older age, reducing the quality of life, causing disability and high mortality. Clinical examination of the patient should reveal symptoms and signs which may be specific to a lower or a higher degree, but also the etiology of heart failure, the presence of comorbidities, associated conditions and precipitating factors. This type of comprehensive (holistic) approach is very important for fast diagnosis, selection of optimal treatment and correct prognostic evaluation. Despite the contemporary trend of neglecting the importance of anamnesis and physical examinations in favor of numerous objective diagnostic methods which can prove structural and functional abnormalities of the heart, the clinical presentation still remains fundamental for rational diagnostics and optimal treatment in every patient with heart failure. 

Key words:
classification; heart failure; signs and symptoms