MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Klinička slika u bolesnika s kroničnom migrenomClinical features of patients with chronic migraine

Davor Jančuljak

Kronična migrena nastaje kronifikacijom epizodne migrene, odnosno povećanjem frekvencije dana glavobolja na 15 i više dana mjesečno. U kliničkoj slici osim migrenske glavobolje koja se mora pojavljivati u više od polovine napadaja prisutni su i drugi tipovi glavobolje (najčešće slične tenzijskom). Pretkazatelji za progresiju epizodne migrene u kroničnu jesu sljedeći čimbenici rizika: povećanja frekvencije glavobolje, prekomjerna uporaba analgetika, pojava kutane alodinije i pretilost, a od komorbiditeta, najčešće kronični bolni sindromi izvan područja glave, anksioznost i depresija. Kronifikacija je reverzibilna, u oko četvrtine bolesnika kronična migrena postaje ponovno epizodna nakon terapijske intervencije (izostavljanja dosadašnjeg analgetika i zamjene novim i provođenja profilakse). Međutim, u nekih bolesnika standardna terapija nije učinkovita i u kroničnoj migreni glavobolja postaje refraktarna.

Ključne riječi:
kronična migrena; klinička slika; čimbenici rizika; refraktarna glavobolja

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2

Chronic migraine is caused by chronification of episodic migraine, i.e. by increasing the frequency of headache days to 15 and more per month. In clinical presentation, in addition to migraine headaches that must occur in more than a half of the headache days, other types of headaches might be also present (most commonly the tension-like type). The following risk factors are predictors for the progression of an episodic migraine to a chronic form: increased frequency of headaches, excessive use of analgesics, cutaneous allodynia and obesity, as well as some comorbidities, including chronic pain syndromes outside the cephalic area, anxiety and depression. Chronification is reversible - in about one quarter of the patients the chronic migraine turns back to the episodic one after therapeutic intervention (replacing analgesics with the new ones and after prophylaxis). However, in some patients, standard therapy is not effective and the headache in the chronic migraines becomes refractory.

Key words:
chronic migraine; clinical features; refractory headache; risk factors