MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Klinička slika epizodične migreneClinical presentation of episodic migraine

Maristela Stojić

Migrena je primarna glavobolja koja je opisivana kroz povijest, od Mezopotamije preko starih Grka i Rimljana, pa sve do modernog doba, gdje zauzima treće mjesto najčešćih poremećaja i šesto mjesto kao uzrok onesposobljenosti diljem svijeta. Unatoč navedenom, u općoj je populaciji nedovoljno dijagnosticirana i liječena zbog čega osobe s migrenom trpe značajnu bol uza smanjenu kvalitetu života. Dijagnoza migrene se postavlja temeljem anamneze, kliničke slike i dnevnika glavobolje, koji pomaže u praćenju intenziteta, vrste i lokalizacije bolova s ciljem planiranja akutne i profilaktičke terapije. Prema kliničkoj slici, migrena se javlja u dva oblika: bez aure i s aurom. Onesposobljenost nije ekskluzivno vezana samo za bolove nego i simptome koji prethode glavobolji, u okviru premonitorne faze, te simptome koji se javljaju nakon glavobolje u postdromalnoj fazi. Osim što pacijenti trpe bolove, migrena ima značajan učinak i na emocionalni, socijalni i ekonomski aspekt pojedinca zbog čega i Svjetska zdravstvena organizacija naglašava glavobolje kao javni zdravstveni prioritet.

Ključne riječi:
migrena, aura, premonitorni simptomi, postdromalna faza, dnevnik glavobolje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 133/134 Supplement 2

A migraine is a primary headache which has been described throughout the history, since Mesopotamia, ancient Greeks and Romans through modern times, and it is now the third most common disorder and sixth cause of disability. Despite this, migraines have been under-diagnosed and under-treated in the general population, which is why patients with migraines suffer from pain and have lower quality of life. The migraine diagnosis is based on anamnesis, clinical presentation and a headache diary which helps us monitor the intensity, type and localization of the pain, in order to plan acute and prophylactic therapy. According to clinical presentation there are two forms of migraine: migraine without and with aura. Disability is not exclusively associated with the pain but also with the symptoms preceding headache during a premonitoring phase, and the symptoms following the headache during a postdromal phase. In addition to the pain which these patients suffer from, the migraine has impact on emotional, social and economic aspects of an individual, which is why the World Health Organization highlights headaches as a public health priority. 

Key words:
aura; headache; migraine; premonitor symptoms; postdromal phase