English abstract: Click here.

Klinička slika, dijagnoza i diferencijalna dijagnoza depresivnih poremećaja

Depresija je jedan od vodećih uzroka onesposobljenosti u svijetu, a predviđa se da će u budućnosti problem biti sve veći. Depresija je puno više nego prolazni osjećaj žalosti i umora; bolesnik s depresijom često se prezentira složenim i preklapajućim emocionalnim i tjelesnim simptomima, uključujući bolne žalbe. U svakodnevnom kliničkom radu često se susreću bolesnici s komorbiditetom depresije i tjelesnih bolesti pri čemu depresija povećava korištenje i troškove zdravstvene skrbi, dovodi do slabije suradljivosti u liječenju i pogoršava klinički ishod. Depresija je i dalje često neprepoznata, a odgađanjem liječenja povećava se patnja bolesnika i njegove okoline te vjerojatnost nastanka komplikacija uključujući suicidalni ishod. Ključan je cjelovit pristup i određivanje psihičkog statusa osobe, a dijagnoza se postavlja na temelju dogovorenih dijagnostičkih kriterija sadržanih u MKB-10 klasifikaciji.

Ključne riječi:
depresija; dijagnoza; MKB-10; onesposobljenost


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 19 Br. 106