Klinička prehrana kod ciroze jetre

Autor: Željko Krznarić, Dina Ljubas Kelečić, Darija Vranešić Bender
Sažetak:

Pothranjenost ili malnutricija čest je problem u bolesnika s cirozom jetre. Procjenu nutritivnog statusa nužno je provoditi kod svakog kroničnog bolesnika s teškim oštećenjem jetrene funkcije. Ovisno o stadiju bolesti i individualnim potrebama bolesnika valja procijeniti potrebe za unosom energije i proteinina sukladno standardiziranim preporukama. Nutritivna potpora bolesnika s cirozom jetre često uključuje visokosofisticirane modalitete kliničke prehrane – enteralnu i parenteralnu prehranu. Poglavito se prednost daje oralnom ili enteralnom putu hranjenja, a parenteralnu prehranu treba primijeniti samo onda kad enteralno hranjenje nije moguće. Cilj je kliničke prehrane poboljšati nutritivni status bolesnika, prije svega pravovremenim unosom odgovarajuće količine energije i proteina, te tako utjecati na ishod liječenja. 

Ključne riječi:
ciroza jetre; enteralna prehrana; klinička prehrana; malnutricija; parenteralna prehrana