"Klinička onkologija: temeljna načela i praksa" – hrvatsko izdanje udžbenika Petera Hoskina i suradnika - Fedor Šantek i suradnici

Autor: Fedor Šantek, Ana Froebe

OGLAS


Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2022.
Format: 17 x 24 cm
Uvez: tvrdi
Opseg: 592 stranice


studenome 2022. godine uspješno je završen cjelogodišnji rad na hrvatskome izdanju udžbenika Petera Hoskina i suradnika „Clinical Oncology: Basic Principles and Practice, Fifth Edition“. Izdavač knjige je CBC Press iz Taylor and Francis grupe (2020. g.). Autor udžbenika britanski je profesor Peter Hoskin, specijalist kliničke onkologije iz Manchesterskog sveučilišta. Sveobuhvatni onkološki udžbenik osmislio je i svojim radom obogatio dr. Anthony Neal u prva četiri izdanja, dok je bio specijalizant u Royal London Hospital. Autor Peter Hoskin smatra da je njegov doprinos u nastanku udžbenika bio ključan, čak i u sadašnjem, petom izdanju. Koautor petog britanskog izdanja je dr. Peter Ostler iz bolnice Mount Vernon, i to poglavljima o karcinomima dojke, pluća, endokrinološkom sustavu, sarkomima i hitnim stanjima u onkologiji, u koja su ugrađena najbolja znanja iz onkološke struke.

Udžbenik je temeljni udžbenik za dodiplomsku nastavu na studiju medicine i srodnim fakultetima. Autori hrvatskoga izdanja, nastavnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ocijenili su ga primjerenim Hrvatskoj u sadašnjem trenutku. Naime, suvremena klinička onkologija postaje struka od prioritetne važnosti za zdravstvene sustave diljem svijeta. U 2020. godini se tako sad već navode podatci o više od 19 milijuna novooboljelih i skoro 10 milijuna smrti od karcinoma godišnje, dok se ukupni broj bolesnika koji žive s dijagnozom raka unatrag pet godina od dijagnoze procjenjuje na oko 45 milijuna. Hrvatska ne zaostaje u toj zabrinjavajućoj statistici te slijedi trendove Europe.

Kako liječenje bolesnika s karcinomom ima znatan udio u dnevnoj liječničkoj praksi većine kliničkih specijalista i specijalista obiteljske medicine, pojavila se potreba za konciznijim, manjim udžbenikom kako bi se dao uvid u opća načela i modernu praksu kliničke onkologije. Udžbenik je bio nužan kako bi se naglasila složenost dijagnostike i liječenja malignoma, kao i multidisciplinarnoga rada na dobrobit bolesnika. Na kraju, klinička onkologija jedinstvena je struka s brojnim mogućnostima liječenja, bilježi enormni rast znanja i mora biti prvenstveno usmjerena bolesniku odabirući metode rada koje su se pokazale najboljima za svladavanje onkoloških problema. Naglasak je na javnosti zdravstva usmjerenoga ravnopravno svim građanima te metodama liječenja utemeljenima na dokazima, koje valja stalno reafirmirati kritičkim radom.

Prijevod udžbenika ima ukupno 382 stranice, a podijeljen je u 22 poglavlja. Postoje opća i topički orijentirana poglavlja o pojedinim onkološkim bolestima ili grupama bolesti. Opća poglavlja su patogeneza raka, načela dijagnostike i određivanja stadija maligne bolesti, poglavlje o komunikaciji s bolesnikom, načelima kirurške onkologije, radioterapije, sustavnog liječenja (kemoterapije, hormonalne terapije, ciljane terapije). Poglavlja o pojedinim bolestima ili grupama bolesti sadrže karcinome pluća i mezoteliome, rak dojke, gastrointestinalne tumore, urogenitalne tumore, ginekološke tumore, tumore središnjega živčanoga sustava, glave i vrata, endokrine tumore, sarkome, limfome, hematološke malignitete, tumore dječje dobi, karcinome kože i tumore nepoznatoga primarnoga sijela. Posebna poglavlja koja nadopunjuju udžbenik su hitna stanja u onkologiji i palijativna skrb.

Autorski rad na hrvatskom prijevodu dali su nastavnici kliničke onkologije: prof. dr. sc. Fedor Šantek, prvi urednik hrvatskoga prijevoda udžbenika 2021. godine, prof. dr. sc. Nikola Đaković, tadašnji voditelj Katedre iz kliničke onkologije Medicinskog fakulteta u Zagrebu, doc. dr. sc. Marija Gamulin, docentica na katedri, koja je predložila udžbenik za studente, prof. dr. sc. Lidija Beketić-Orešković, vodeća autorica dosadašnjih nastavnih udžbenika iz kliničke onkologije, i doc. dr. sc. Jasmina Marić-Brozić, docentica i tajnica katedre.