Klinička dijagnoza kolorektalnog karcinoma i metode probira

Autor: Miroslava Katičić
Sažetak:

Borba protiv karcinoma važan je čimbenik u nastojanju za produljenjem životnog vijeka u dobrom zdravlju. Primarnim preventivnim mjerama pokušava se smanjiti ili posve spriječiti utjecaj čimbenika koji izazivaju nastanak ranih neoplastičnih promjena. Većina ovih čimbenika je vrlo ovisna o socioekonomskom stanju populacije, a to ujedno predstavlja i glavni razlog neuspjeha ovih mjera. Sekundarnim preventivnim mjerama pokušava se otkriti neoplastična promjena u vrlo ranom i ograničenom stadiju, u stadiju tzv. premalignih lezija ili ranih karcinoma, kad je liječenje jednostavno, a uspjeh terapije vrlo dobar. Samo se takvom strategijom može smanjiti broj novonastalih karcinoma. U najvećem se broju zemalja za otkrivanje kolorektalnog karcinoma preporučuje kombinacija tri metode: test na skriveno krvarenje u stolici (FOBT), sigmoidoskopija i kolonoskopija 

Ključne riječi:
kolorektalni karcinom, CRC, prevencija, program odabira, FOBT, kolonoskopija

OGLAS