MEDIX, God. 19 Br. 107/108  •  Pregledni članak  •  Gastroenterologija/Onkologija HR ENG

Kirurško liječenje tumora jetre i hepatobilijarnih putevaLiver and hepatobiliary cancer surgery

Mario Zovak

Jetra je organ jedinstvene sposobnosti regeneracije. Moderna kirurgija jetre započinje razumijevanjem složene unutrašnje građe od osam segmenata, od kojih svaki ima autonomiju u smislu vaskularne opskrbe i bilijarne drenaže. Najčešća indikacija za resekciju jetre jesu primarni ili metastatski tumori. Dobroćudni tumori jetre (adenomi, hemangiomi, ciste) vrlo su rijetko indikacije za kirurško liječenje. Primarni zloćudni tumori jetre nastaju iz hepatocita (hepatocelularni karcinom) ili endotela žučnih vodova (kolangiocelularni karcinom). Hepatocelularni karcinom (HCC) peti je najčešći zloćudni tumor u čovjeka. Etiopatogenetski se dovodi u vezu s trajnom lezijom hepatocita (kronična virusna infekcija, zlouporaba alkohola) i razvojem ciroze. Kirurško je liječenje metoda izbora, a zahtijeva resekciju jetrenoga parenhima većeg ili manjeg opsega, ovisno o veličini i položaju tumora. Transplantacija jetre indicirana je samo kod manjih tumora. Kolangiocelularni karcinom (CHC) može nastati u jetri ili u vodovima izvan jetre. Prognoza je lošija nego u kirurškom liječenju HCC-a. Jetra je vrlo često odredište metastaza mnogih primarnih karcinoma, no na prvom su mjestu metastaze kolorektalnoga karcinoma. Indikacija za resekciju (ili čak i ponovljenu resekciju) postavlja se uvijek kad je predviđeni ostatni zdravi parenhim funkcijom i volumenom dostatan za regeneraciju. 

Ključne riječi:
anatomija jetre; tumori jetre; HCC (hepatocelularni karcinom); CHC (kolangiocelularni karcinom)

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 107/108

The liver is organ with a unique ability of regenerating itself. Modern liver surgery begins with understanding the complex inner anatomy of the 8 segments, each of which is autonomous due to its vascular supply and biliary structures. The most common indications for liver resection are primary or metastatic tumors. Benign tumors (adenomas, haemangiomas and cysts) are rare indication for surgery. Primary malignant tumors of the liver arise from hepatocytes (hepatocellular carcinoma) or endothelial bile cells (cholangiocellular carcinoma). Hepatocellular carcinoma (HCC) is the fifth most frequent malignant tumor in humans. Etiopathogenics is associated with persistent hepatic lesions (chronic viral infection, alcohol abuse) and the development of cirrhosis. Surgical treatment is method of choice, requiring resection of the livers parenchyma, the extent depending on the size and location of the tumor. Liver transplantation is indicated only for small tumors. Cholangiocellular carcinoma (CHC) may occur in intra-or extra-hepatic bile ducts. The prognosis is worse than in the surgical treatment of HCC. The liver is a common site for metastatic disease of different melanomas, but more often it comes from colorectal carcinoma. Indication for resection (even re-resection) is set whenever the predicted amount of residue and healthy parenchyma function and volume is sufficient for regeneration. 

Key words:
CHC (cholangiocarcinoma); HCC (hepatocellular carcinoma); liver anatomy; liver tumors