MEDIX, God. 19 Br. 107/108  •  Pregledni članak  •  Gastroenterologija/Onkologija HR ENG

Kirurški pristup karcinomu gušteračeSurgical approach to pancreatic cancer

Samir Delibegović

Kirurško liječenje karcinoma gušterače pripada skupini najzahtjevnijih i najrizičnijih kirurških zahvata u abdominalnoj kirurgiji. Resekcijski zahvati, na žalost, kurabilni su samo u malog broja bolesnika te je stopa petogodišnjega preživljenja i dalje vrlo niska. Kirurški pristup u bolesnika s karcinomom gušterače nosi značajan morbiditet od 20–30% i u rukama eksperata. Prognoza je osobito loša kad je tumor reseciran s pozitivnim rubovima ili je prisutna vaskularna invazija. S druge strane, zbog napretka u endoskopskim i perkutanim metodama bilijarne i duodenalne dekompresije, sve se više smanjuje potreba za kirurškim palijativnim procedurama. Možda će napredak u adjuvantnoj terapiji, u kombinaciji s kirurškim pristupom, donijeti veće produljenje preživljenja. 

Ključne riječi:
karcinom gušterače, kirurško liječenje, palijativno liječenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 107/108

Surgical treatment of pancreatic cancer is among the most demanding abdominal surgery procedures. Unfortunately, resection procedures are curable in only a small number of patients, and the five-year survival rate is still very low. Even for experts, the surgical approach in patients with pancreatic cancer carries a significant morbidity of 20-30%. The prognosis is particularly poor in resection of tumors with positive edges or in vascular invasion. Due to advances in endoscopic and percutaneous methods of biliary and duodenal decompression, there is an increasingly smaller need for palliative surgical procedures. The advances in adjuvant therapy in combination with surgical approaches might contribute to longer survival of patients with pancreatic cancer. 

Key words:
palliative treatment; pancreatic cancer; surgical procedure