MEDIX, God. 17 Br. 92/93  •  Pregledni članak  •  Transplatacijska medicina HR ENG

Kirurški aspekti transplantacije jetreSurgical aspects of liver transplantation

Branislav Kocman, Damir Jemendžić, Stipislav Jadrijević, Tajana Filipec-Kanižaj, Danko Mikulić, Mirko Poljak

Transplantacija jetre najsloženiji je postupak u transplantacijskoj medicini, ako se izuzmu kompleksne multiorganske transplantacije. Složenost proizlazi iz delikatnosti i kompleksne dostupnosti struktura koje je potrebno prezervirati i rekonstruirati tijekom transplantacije, nužnosti klemanja velikih vaskularnih struktura s posljedičnim utjecajem na hemodinamiku kao i znatnim krvarenjima koja najčešće prate operaciju. Transplantacija jetre je vitalna transplantacija jer ne postoji mehanička zamjena za funkcionirajuću jetru. Godišnje preživljenje u KB „Merkur“ je oko 85%, petogodišnje oko 79%, po čemu su rezultati bolji od prosjeka ELTR-a (Europski registar transplantacija jetre). Zahvaljujući znatnom napretku u donorskom dijelu transplantacijske medicine, kojim je Hrvatska uvrštena među najbolje zemlje u svijetu, povećao se i broj transplantacija organa, tako da je Hrvatska prema broju transplantacija jetre na milijun stanovnika danas među najboljima, a u 2010. godini bila je prva u svijetu. 

Ključne riječi:
presađivanje jetre; registri; stopa preživljenja

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 92/93

Liver transplantation is surgically the most complex transplantation, except for a multi-organ transplantation. It is complex to perform due to the delicacy and intricate availability of the structures that need to be preserved and reconstructed during the transplantation, the need to clamp major vascular structures with a consequent impact on haemodynamics, and significant bleeding that usually accompanies the surgery. Liver transplantation is a vital transplant because there is no mechanical substitute for a functional liver. The annual survival of liver transplant patients operated at “Merkur” University Hospital is about 85%, and the 5-year survival is about 79%, which is longer than average reported by ELT RA (European Registry of Liver Transplant). Due to a significant progress in the organ donor rate in Croatia, the number of transplanted organs has increased, including the number of liver transplants per million population. Thus, Croatia has become one of the best ranking countries in this area of transplantation medicine in the world. 

Key words:
liver transplantation; registers; survival rate