MEDIX, God. 15 Br. 80/81  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Kirurška terapija impaktiranih i retiniranih trećih molaraSurgical treatment of impacted third molars

Dragana Gabrić Pandurić, Juraj Brozović, Mato Sušić, Davor Katanec

Od kirurških zahvata u usnoj šupljini najčešći su uklanjanje impaktiranih i retiniranih zubi. Svaki zub može biti impaktiran ili retiniran, no najčešće je to slučaj s umnjacima. Specifičan smještaj umnjaka u čeljusti i anatomske varijacije čimbenici su koji predisponiraju taj zub za uzrokovanje tegoba. Impaktirani zubi mogu biti odgovorni za veliki broj simptoma povezanih s lokaliziranim ili generaliziranim neuralgijama glave. Sukladno indikacijama odlučuje se na zahvat. Uklanjanje ovakvih zubi, ovisno o njihovoj lokalizaciji, može se pokazati kao relativno lagan ili čak ekstremno težak zahvat. Alveotomija impaktiranih ili retiniranih trećih molara je opravdan kirurški zahvat isključivo kod ispravno postavljene indikacije

Ključne riječi:
diferencijalna dijagnoza, impaktirani zubi, postupci u oralnoj kirurgiji, retinirani zubi, treći molar

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 80/81

Extractions of the impacted teeth are one of the most common surgical interventions in oral cavity. Most frequently impacted teeth are third molars. There are some factors, such as specific location of third molars in the jaw and their anatomical variations, that predispose third molars to cause clinical and subjective problems. Many symptoms of localized and generalised head neuralgia may be related to impacted teeth. Surgical treatment depends on indications for tooth removal. Surgical removal of impacted teeth can be either extremely difficult or relative easy, depending on the tooth location and anatomy. Surgical removal of impacted teeth is a reasonable approach only if there is a correct indication for this type of treatment.

Key words:
diagnosis, differential; molar, third; oral surgical procedures; tooth, impacted