MEDIX, God. 23 Br. 127/128  •  Pregledni članak  •  Onkologija HR ENG

Kemoterapija u liječenju lokalno uznapredovaloga i metastatskoga karcinoma pluća nemalih stanicaChemotherapy in the treatment of locally advanced and metastatic nonsmall cell lung carcinoma

Badovinac Sonja, Čučević Branka, Koršić Marta, Popović Filip, Samaržija Miroslav, Jakopović Marko

U većine bolesnika karcinom pluća nemalih stanica dijagnosticira se u uznapredovalom stadiju kad je glavni cilj liječenja usporivanje napredovanja zloćudne bolesti. Izbor liječenja zasniva se na histološkom tipu tumora, prisutnosti mutacija gena receptora epidermalnoga čimbenika rasta ili ALK translokacije te općem stanju bolesnika. Kemoterapija modernim citostaticima u liječenju nemikrocelularnoga karcinoma pluća osnova je liječenja za većinu bolesnika i u eri ciljanoga liječenja zloćudnih bolesti. Ona pruža znatno dulje preživljenje bolesnika uz kontrolu simptoma bolesti u odnosu na najbolje potporno liječenje. Kemoterapija se primjenjuje u ciklusima u više linija. Uz specifično onkološko liječenje iznimno je važno i održavanje i poboljšanje općega stanja bolesnika te se uz kemoterapiju bolesnici liječe i najboljom potpornom terapijom usmjerenom ka suzbijanju simptoma osnovne bolesti te nuspojava kemoterapije.

Ključne riječi:
nemikrocelularni karcinom pluća; metastatska bolest; kemoterapija; najbolja potporna terapija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 127/128

In a majority of patients, non-small cell lung carcinoma is diagnosed in its advanced stages when the main goal of treatment is to slow down the progression of the malignant disease. The choice of treatment is based on histological type, presence of gene mutation of the epidermal growth factor receptors or ALK mutation, and patient performance status. In the era of targeted treatment of malignant diseases, chemotherapy with modern chemotherapeutics still represents the standard of care for most patients with non-small cell lung carcinoma. Chemotherapy provides patients with a significantly higher survival rate along with symptom control, when compared to palliative care. Chemotherapy is given in cycles and may go through various therapeutic lines. Along with having a specific oncological treatment, it is of utmost importance to maintain and improve the general status of the patient which is achieved through providing patients with the best supportive therapy aimed towards the suppression of symptoms of the disease and side effects of chemotherapy 

Key words:
Carcinoma, Non-Small Cell Lung; Metastatic; Chemotherapy; Supportive Therapy