MEDIX, God. 24 Br. 129  •  Razgovor  •  Farmakovigilancija HR ENG

Katarina Gvozdanović, dipl. inž. med. biokem.: Mjere minimizacije rizika za lijekove – važan čimbenik kvalitete liječenja i sigurnosti bolesnika

Maša Bulajić

Uzimanje bilo kojeg lijeka, osim temeljnog, željenog terapijskog učinka, nosi i rizik od pojave nuspojava. Korist od terapijskog učinka koji nadmašuje potencijalni rizik od nuspojava, tzv. pozitivan omjer koristi i rizika, uvjet je za dobivanje Odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Omjer koristi i rizika ovisi o mnogim čimbenicima i mijenja se u skladu s novim informacijama o lijeku, o bolestima za liječenje kojih je namijenjen, o populaciji koja lijek uzima, itd. Međutim, za neke lijekove, primjena kojih nosi i specifične rizike, omjer koristi i rizika pozitivan je jedino uz primjenu određenih dodatnih mjera, koje se nazivaju mjere minimizacije rizika.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 129