Kardiovaskularne bolesti zbog kronične bubrežne bolesti

Autor: Lidija Orlić, Branka Martinović-Sladoje
Sažetak:

Bolesnici već u početnim stadijima kronične bubrežne bolesti (KBB ) i prije razvoja bubrežnoga zatajivanja, imaju znatno povećani rizik za pojavu kardiovaskularne bolesti. Poznato je da 20-godišnji bolesnik na liječenju dijalizom ima jednaki kardiovaskularni rizik kao i osamdesetogodišnjak iz opće populacije. Najčešće kardiovaskularne bolesti u tih bolesnika su hipertrofija lijevoga ventrikula, srčano popuštanje, ishemijska bolest srca, valvularne srčane greške, perikardititisi, aritmije i bolesti perifernih krvnih žila. U patogenezi nastanka kardiovaskularnih bolesti osim tradicionalnih čimbenika dodatni utjecaj imaju i tzv. netradicionalni čimbenici rizika za bolesti srca i krvnih žila, kao što su anemija, upala, malnutricija, poremećaji u metabolizmu kalcija i fosfata, hiperhomocistinemija i poremećaji lipida. Klinička slika ovisit će o tipu kardiovaskularne bolesti. Osnovno u liječenju i prevenciji kardiovaskularnih bolesti u bolesnika s KBB -om jest korekcija anemije, hipertenzije i dislipidemije. 

Ključne riječi:
anemija, dislipidemija, hipertenzija, kronična bubrežna bolest; kardiovaskularna bolest