Kardiovaskularne bolesti i oko

Autor: Danijela Mrazovac Zimak, Igor Petriček, Snježana Kaštelan, Nenad Vukojević
Sažetak:

Krvne žile oka i srca imaju neke zajedničke značajke, a promatrajući krvne žile u oku imamo neizravan pogled u srce. Postoji međudjelovanje između kardiovaskularnih funkcija i čimbenika rizika te pojave i napredovanja mnogih oftalmoloških bolesti. Konkretno, vaskularne promjene poput suzivanja retinalnih arterija, suzivanja retinalnih vena, naglašenog arteriovenskoga križanja ili retinalna krvarenja, mogu uputiti na znakove povećanoga kardiovaskularnoga rizika. Osim takvih morfoloških kriterija, funkcionalne promjene poput promjena u fluktuaciji očnoga tlaka i protoka krvi kroz oko, mogu biti još znatnije i imati važnu ulogu u daljnjoj dijagnostici. Čimbenici rizika za arteriosklerozu, poput dislipidemije, dijabetesa ili sustavne hipertenzije, također su čimbenici rizika za očne bolesti poput okluzije retinalne arterije ili retinalne vene, katarakte, senilne makularne degeneracije i povišenja intraokularnoga tlaka.

Ključne riječi:
glaukom; hipertenzija; hipertenzivna retinopatija; retinalna vaskularna okluzija; senilna makularna degeneracija

OGLAS