MEDIX, God. 27 Br. 150/151  •  Pregledni članak  •  Oftalmologija HR ENG

Kardiovaskularne bolesti i okoCardiovascular diseases and the eye

Danijela Mrazovac Zimak, Igor Petriček, Snježana Kaštelan, Nenad Vukojević

Krvne žile oka i srca imaju neke zajedničke značajke, a promatrajući krvne žile u oku imamo neizravan pogled u srce. Postoji međudjelovanje između kardiovaskularnih funkcija i čimbenika rizika te pojave i napredovanja mnogih oftalmoloških bolesti. Konkretno, vaskularne promjene poput suzivanja retinalnih arterija, suzivanja retinalnih vena, naglašenog arteriovenskoga križanja ili retinalna krvarenja, mogu uputiti na znakove povećanoga kardiovaskularnoga rizika. Osim takvih morfoloških kriterija, funkcionalne promjene poput promjena u fluktuaciji očnoga tlaka i protoka krvi kroz oko, mogu biti još znatnije i imati važnu ulogu u daljnjoj dijagnostici. Čimbenici rizika za arteriosklerozu, poput dislipidemije, dijabetesa ili sustavne hipertenzije, također su čimbenici rizika za očne bolesti poput okluzije retinalne arterije ili retinalne vene, katarakte, senilne makularne degeneracije i povišenja intraokularnoga tlaka.

Ključne riječi:
glaukom; hipertenzija; hipertenzivna retinopatija; retinalna vaskularna okluzija; senilna makularna degeneracija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 150/151

The blood vessels of the eye and the heart have some common characteristics and by observing blood vessels in the eye one has an indirect wiew into the heart. There is an interaction between cardiovascular functions and risk factors, and the occurrence and progression of many ophthalmic diseases. In particular, vascular changes noticed in the eye (such as narrowing of retinal arteries, dilatation of retinal veins, pronounced arteriovenous nicking or retinal bleeding) may indicate the signs of increased cardiovascular risk. In addition to such morphological alterations, functional changes such as fluctuations in intraocular pressure and blood flow through the eye may be even more significant and play an important role in further diagnostics. Risk factors for arteriosclerosis, such as dyslipidemia, diabetes or systemic hypertension are also risk factors for ocular diseases such as retinal artery or retinal vein occlusion, cataract, senile macular degeneration and increased intraocular pressure.

Key words:
glaucoma; hypertension; hypertensive retinopathy; retinal vascular occlusion; senile macular degeneration