MEDIX, God. 24 Br. 132  •  Pregledni članak  •  Gastroenterologija / Obiteljska medicina HR ENG

Karcinom debeloga crijeva – mogućnosti unaprjeđenja programa probira suradnjom s obiteljskim liječnicimaColon Cancer – the possibilities of improving the screening program by collaborating with family doctors

Leonardo Bressan

Rak debeloga crijeva (kolona i rektuma) drugo je vodeće sijelo raka u muškaraca (nakon raka bronha) i žena (nakon raka dojke) u razvijenim zemljama svijeta, kako u Europi, tako i u Hrvatskoj. Teoretski se 90% „budućih karcinoma“ u debelome crijevu može otkriti prije nego postanu maligni. Vrijeme njihovog prjelaska iz benigne u zloćudnu fazu traje između 10 i 35 godina – dakle ima dovoljno vremena pravodobno otkriti i ukloniti premaligne lezije. Program ranog otkrivanja raka debeloga crijeva u Hrvatskoj u skladu je s odrednicama Nacionalne strategije prevencije i ranog otkrivanja raka, koje su sastavni dio cjelokupne strategije razvoja zdravstva. Takav se Program u Hrvatskoj provodi kontinuirano od 2008. godine. Zavodi za javno zdravstvo u svim županijama objavljuju da je u Hrvatskoj u trenutku dijagnosticiranja manje od 10% svih karcinoma debeloga crijeva lokalizirano samo na stijenku crijeva. Također, trenutno je iznimno visoka stopa smrtnosti zbog kasnog otkrivanja, pri čemu se broj penje na 2300 umrlih od oko 6300 oboljelih godišnje. Razlozi za takvo katastrofalno stanje leže svakako u niskom odzivu stanovništva na pozive za testiranje stolice u sklopu Nacionalnoga programa (manje od 10%) na način kako je to u praksi izvedeno u aktivnostima Zavoda za javno zdravstvo. Na tragu uspjeha Obiteljske medicine, kad je samo u prve četiri godine od preuzimanja skrbi o bolesnicima na peroralnoj antikoagulantnoj terapiji, uočen pad broja smrtnih slučajeva među takvim bolesnicima za oko 5000 slučajeva (što odgovara broju stanovnika manjega grada), pokušali smo pronaći novi Model ranog otkrivanja raka debeloga crijeva, koristeći se postojećim resursima.

Ključne riječi:
karcinom debeloga crijeva; obiteljska medicina; prevencija karcinoma debeloga crijeva

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 132

Colon and rectum cancer is the second leading cancer site in men (after bronchial cancer) and women (afterbreast cancer) in developed countries worldwide, including in Europe and in Croatia. In theory, 90% of „future colon cancers“ can be detected before their malignant alteration. It takes between one and 35 years for their transition from benign to malignant – sufficiently allowing for timely detection and removal of premalignant lesions. The early detection of colon cancer program in Croatia is in line with the guidelines of the National Strategy for Prevention and EarlyCancer Detection, which are an integral part of the overall health care strategy. This program has been continuously implemented in Croatia since 2008. Institutes of public healthin all Croatian counties declare that by the time of diagnosis less than 10% of all colon cancers are localized only on the intestine wall. Also, there is currently an extremely high mortality rate due to late detection, with 2,300 deaths in about 6,300 people diagnosed per year. A reason for this disastrous situationis the low observed response to providing stool samples as requested by the National Program (less than 10%) which is executed through the activities of the county institutes of public health. Building upon the success of the program which transitioned the care of patients on oral anticoagulant therapy to family medicine practicioners, and resulted in 5.000 less deaths in this patient group during the first four years, by using our existing resources we have attempted to find a new model of the early colon cancer detection. 

Key words:
colon cancer; colon cancer prevention; family medicine