MEDIX, God. 25 Br. 139/140  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Kako prepoznati zlostavljanje i zanemarivanje djeteta – uloga liječnika obiteljske medicineAbused child in family medicine

Dijana Ramić Severinac, Sandra Bočkaj, Klara Klanjčić Bočina

Zlostavljanje i zanemarivanje djeteta predmet je brojnih suvremenih rasprava i istraživanja. Zlostavljanje može biti seksualno, emocionalno, tjelesno, vršnjačko (bullying) te, u novije vrijeme sve učestalije, zlostavljanje putem društvenih mreža i interneta (cyberbullying). Za definiranje zlostavljanja važan je nerazmjer između snage i moći počinitelja i žrtve. Zlostavljanje obuhvaća i zanemarivanje, kao izostanak odgovarajuće brige i njege odraslih osoba prema djetetu, što dovodi do posljedica koje ometaju normalan razvoj djeteta. Ako nasilje traje dulje razdoblje, djeca najčešće imaju trajne psihičke posljedice te su sklona razvoju psihosomatskih i psihičkih bolesti, uz lošije socijalno funkcioniranje i slabiji uspjeh u školi. Liječnici obiteljske medicine moraju biti senzibilizirani o problemu i osposobljeni pravodobno prepoznati i ispravno reagirati na znakove zlostavljanja i zanemarivanja u djece.

Ključne riječi:
liječnik obiteljske medicine; posljedice; zanemarivanje; zlostavljanje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 139/140

Child abuse and neglect are the subject of many contemporary discussions and research. Abuse can be sexual, emotional, physical, bullying and, more recently, cyberbullying. The disproportion between the strength and power of the perpetrator and the victim is important for defining abuse. Abuse also includes neglect, as a lack of appropriate adult care for the child that leads to consequences that impede the normal development of the child. Long lasting abuse most often causes psychological consequences and these children are prone to developing psychosomatic and psychologic illnesses, with poorer social functioning and lower school success. Family physicians must be sensitized to the problem and be able to recognize and respond to signs of abuse and neglect in children in a timely manner. 

Key words:
abuse; consequences; family medicine physician; neglect