MEDIX, God. 25 Br. 139/140  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Kako prepoznati, liječiti i pratiti astmu u dječjoj dobi u obiteljskoj mediciniHow to recognize, treat and monitor childhood asthma in family medicine?

Jana Kovačević

Astma je najčešća kronična bolest dječje dobi, stoga ju je važno dobro poznavati u obiteljskoj medicini. Postaviti dijagnozu astme u ranoj životnoj dobi dijagnostički je izazov temeljen na kliničkoj slici, praćenju simptoma i fizikalnom statusu. Astma se očituje dispnejom, napadajima suhoga kašlja i piskanjem, trajanja duljeg od 10 dana za razliku od virusnog opstruktivnoga bronhitisa, više od 3 puta godišnje, s noćnim simptomima, nakon igre, trčanja, smijeha, plača, izlaganja cigaretnom dimu, uz pozitivnu atopijsku anamnezu u djeteta i/ili u obitelji te pozitivan klinički odgovor na 2 do 3 mjesečno liječenje inhalacijskim kortikosteroidima i/ili antileukotrienima. Akutna egzacerbacija astme u djeteta liječi se inhalacijama SABA-e i/ili SAMA-e preko pomagala za lakšu primjenu pumpica – komore, tzv. spacera, prilagođenoga dobi djeteta uz primjenu sustavnih kortikosteroida u dozi 2 mg/kg tijekom 3 do 5 dana. Salbutamol i ipatropij mogu se primijeniti i nebulizatorom. Za procjenu kontrole astme primjenjuje se ACT-upitnik i peak flow metar. Obilje dokaza sugerira da se boljom skrbi na razini primarne zdravstvene zaštite može spriječiti do 90% svih bolničkih prijmova djece zbog astme.

Ključne riječi:
astma; bronhitis; dijete; obiteljski liječnik; primarna zdravstvena zaštita

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 139/140

Asthma is the most common chronic disease of childhood therefore important to know well as a family physician. Setting early age asthma diagnosis is a diagnostic challenge based mainly on clinical picture, symptom monitoring and physical status. Asthma is presented by dyspnoea, dry coughing and wheezing that last for more than 10 days unlike viral obstructive bronchitis, more than 3 times a year, with nocturnal symptoms, after playing, running, laughing, crying, exposure to cigarette smoke, with positive family and/or personal history of atopy and positive clinical response to 2 – 3 month treatment with inhaled corticosteroids and/or antileukotriens. Acute exacerbation of asthma in a child is treated with SABA and/or SAMA inhalations via spacer adjusted to child’s age using also systemic corticosteroids at a dose of 2 mg/kg for 3 – 5 days. Salbutamol and ipatropium can also be administered through nebuliser. The ACT questionnaire and the peak flow meter are used to evaluate the asthma control. An abundance of evidence suggests that better care at the primary health care level can prevent up to 90% of all hospital admissions due to asthma in children.

Key words:
asthma; bronchitis; child; family physician; primary health care