Kako optimizirati liječenje bolesnika sa srčanim zatajivanjem i sniženom ejekcijskom frakcijom nakon pogoršavajućeg događaja srčanog zatajivanja i zašto je navedeno bitno?

Autor: Daniel Lovrić
Sažetak:

Bolesnici sa srčanim zatajivanjem nakon pogoršavajućeg događaja, kao što je potreba za primjenom intravenskih diuretika, pregled u hitnoj službi ili hospitalizacija radi liječenja, imaju posebno povišen rizik za daljnje neželjene događaje i raniju kardiovaskularnu smrt u odnosu na bolesnike u stabilnoj fazi kroničnog srčanog zatajivanja koji su mnogo više proučavani u velikim randomiziranim kliničkim istraživanjima. Rezultati kliničkog istraživanja VICTORIA, osim što pružaju novu dokazanu terapijsku opciju u tih bolesnika, nude i nove spoznaje o kliničkom tijeku različitih skupina bolesnika ovisno o njihovu stadiju kliničke i subkliničke dekompenzacije te progresiji same bolesti

Ključne riječi:
hospitalizacija zbog srčanog zatajivanja; kardiovaskularna smrt; srčano zatajivanje; vericigvat

Preuzmite članak u PDF formatu ovdje

OGLAS