English abstract: Click here.

Kako odabrati pravilno snimanje – radiološka dijagnostika urotrakta

U radiologiji urotrakta koriste se sve suvremene te još uvijek prisutne pojedine konvencionalne radiološke metode pregleda. Brojne metode i raznolika patologija uvjetuju kompleksnost odabira radioloških pretraga i analize rezultata. Ultrazvučni pregled je u urotraktu u pravilu inicijalan, a često i jedini pregled. Kompjutorizirana tomografija (CT) urotrakta ima vrlo velike dijagnostičke mogućnosti, no ključan je pravilan odabir protokola i područja snimanja kako bi se uskladila potreba zaštite bolesnika od zračenja i nuspojava kontrastnog sredstva s potrebom postavljanja konačne dijagnoze što većeg broja patoloških stanja. Magnetska rezonancija (MR) koristi se u pregledu zdjelice i nekim drugim specifičnim indikacijama te kao metoda za razrješavanje dvojbenih nalaza. Konvencionalne metode pregleda danas se rabe sve manje, uz nekoliko specifičnih indikacija u kojima su još uvijek važna dijagnostika. 

Ključne riječi:
bolesti mokraćnog sustava; dijagnostika mokraćnog sustava; radiološke pretrage mokraćnog sustava


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 16 Br. 91