MEDIX, God. 14 Br. 75/76  •  Stručni članak  •  Stomatologija u 21. stoljeću HR ENG

Kako izbjeći pogreške u izradi i terapiji keramičkim krunicamaHow to avoid incorrect technological and clinical procedures in cerami

Ketij Mehulić

Keramičke krunice su među najčešće korištenim terapijskim sredstvima u fiksnoj stomatološkoj protetici. Funkcijska trajnost keramičkih nadomjestaka ovisit će o pravilnoj indikaciji, planu terapije, brušenju, tijeku izrade u zubotehničkom laboratoriju te postupku pričvršćenja nadomjeska na uporišne zube. Analiza pogrešaka obuhvaća analizu uzroka koji su do njih doveli, bilo da se radi o lošem odabiru gradivnog materijala, odnosno sustava rada za određeni klinički slučaj, lošem tijeku izradbe ili velikog naprezanja. Pogreška može nastati u svakoj fazi izrade nadomjeska i terapije. U kliničkoj praksi ona nastaje uslijed nepravilnog oblika nadomjeska, mikrodefekata u keramici, nedovoljne potpore metalne ili jezgrene konstrukcije, lošeg brušenja uporišnog zuba, naprezanja unutar materijala ili na njihovom spojnome mjestu, zamora materijala, tehničkih pogrešaka, neodgovarajućih termičkih koeficijenata ili loše okluzalne morfologije

Ključne riječi:
metal-keramika, potpuna keramika, tijek izrade, terapija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 75/76

In many dental practices, ceramic crown is one of the most widely used fixed restorations. This has resulted in part from technologic improvements in the fabrication by dental laboratories and in part from the increasing aesthetic demands. The long-term clinical success of ceramic crowns depends on careful case selection, treatment planning, tooth preparation, laboratory fabrication, and cementing procedures. Failure analysis is the investigation of why a component, structure, or system fails to perform a desired function. Fracture is the cause in many instances. The failure analysis includes investigation of circumstances surrounding a failure event, whether it was a result of design deficiency, material deficiency, fabrication process, or in situ stress-induced conditions. In clinical practice, such failures may occur because of impact load, fatigue load, improper design, microdefects in the ceramic, inadequate metal or core support, poor abutment preparation, technical errors, incompatible thermal coefficients, or occlusal prematurity.

Key words:
metal-ceramic, all-ceramic, fabrication, therapy