MEDIX, God. 26 Br. 141  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Kako izabrati odgovarajući inhaler u bolesnika s opstruktivnim plućnim bolestimaHow to choose the right inhaler in patients with obstructive pulmonary disease

Tamara Hrvojić Gradečak

Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) i astma kronične su respiratorne bolesti koje zbog porasta incidencije čine znatan javnozdravstveni problem. Obje bolesti uzrokuju opstrukciju protoka zraka kroz dišne puteve, a inhalacijski su lijekovi temelj terapije. Danas na tržištu postoje četiri vrste inhalerskih uređaja kojima se inhalacijski lijek može isporučiti bolesniku, a to su: inhalatori/nebulizeri, inhaleri aerosola, inhaleri suhoga praha i inhaleri s tekućim aerosolom u obliku maglice. Svaki od njih ima određene prednosti i nedostatke, a zajedno s dostupnim različitim kombinacijama lijekova koji se kroz uređaj isporučuju, omogućuju liječniku koji propisuje terapiju da izabere najbolju kombinaciju lijeka i uređaja za svakoga pojedinoga bolesnika. Neadekvatno propisan uređaj koji bolesnik, zbog svojega stanja ili prisutnih komorbiditeta, ne može ispravno primjenjivati, kao i nedostatna edukacija bolesnika o pravilnoj primjeni inhalerskog uređaja dovodi do loše adherencije, što je i jedan od najčešćih uzroka egzacerbacija bolesti i pogoršanja ishoda liječenja.

Ključne riječi:
astma; inhalacijska terapija; inhalerski uređaj; kronična opstruktivna plućna bolest; opstrukcija protoka zraka

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 141

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and asthma are chronic respiratory diseases that, due to their increasing incidence, make it a significant public health problem. Both diseases cause airway obstruction, and inhalation therapy is the mainstay of treatment. There are four main types of devices used to deliver inhaled medication: nebulizers, pressurized metered-dose inhalers (pMDI), dry powder inhalers (DPI) and soft mist inhaler (SMI). Each inhaler type has certain advantages and disadvantages, and together with the available combinations of drugs delivered through the device, enable the prescribing physician to choose the best combination of a drug and a device for each individual patient. An inadequately prescribed device that patient cannot use properly due to his conditions or comorbidities, as well as insufficient education on the proper use of the inhaler leads to poor adherence, which is the most common cause of disease exacerbations and worsening treatment outcomes.

Key words:
chronic obstructive pulmonary disease; asthma; airflow obstruction; inhaled medication; inhalers