MEDIX, God. 25 Br. 135  •  Novost  •  Molekularna medicina HR ENG

Kako Helicobacter pylori uništava mitohondrije zaraženih stanica

Helicobacter pylori je bakterija/patogen koji kolonizira stijenku želuca. Smatra se da je otprilike polovica svjetske populacije zaražena tom bakterijom. Neliječena infekcija glavni je čimbenik rizika razvoja karcinoma želuca, trećeg najčešćeg uzroka smrtnosti u svijetu. Virulentnost bakterije posljedica je nekoliko bakterijskih proteina, od kojih je najbolje proučen citotoksin A (VacA). Taj protein oštećuje mitohondrije ciljnih stanica, što posljedično uzrokuje propadanje stanica.

Helicobacter pylori je bakterija/patogen koji kolonizira stijenku želuca. Smatra se da je otprilike polovica svjetske populacije zaražena tom bakterijom. Neliječena infekcija glavni je čimbenik rizika razvoja karcinoma želuca, trećeg najčešćeg uzroka smrtnosti u svijetu

Međutim, nedavno su opisana još dva načina kojima Helicobacter pylori inficira stanice domaćina, a koji bi se mogli iskoristiti za liječenje infekcije (Scientific Reports, DOI: 10.1038/s41598-017-15567-3). Ti načini infekcije ne uzrokuju smrt stanice domaćina već održavaju uvjete okoliša koji omogućavaju proliferaciju bakterija. Proizlazi da osim proteina VacA H. pylori stvara i veći broj drugih proteina koji negativno djeluju na mitohondrije stanice domaćina.

Prema mišljenju autora članka, oštećenje mitohondrija uzrokovano H. pylori privremeno je i nestaje nakon izlječenja infekcije. Zato je razumijevanje međudjelovanja patogena i stanice domaćina ključno za razvoj učinkovitog načina liječenja infekcije.