MEDIX, God. 24 Br. 129  •  Pregledni članak  •  Oftalmologija HR ENG

Kada i zašto dijete treba posjetiti oftalmologa?When and why should a child visit an ophthalmologist?

Barbara Dawidowsky, Neda Striber, Diana Franceschi

Slabovidnost ili ambliopija, pojam je koji označuje veći broj nepravilnosti oka s različitom etiologijom, a najčešće se definira kao stanje smanjene vidne oštrine, što je posljedica funkcionalnih i strukturalnih promjena u vidnome korteksu, nastalih tijekom prvih godina života. Rano liječenje u prvih šest godina života, jedini je učinkoviti način habilitacije vidne oštrine. Pravodobnim liječenjem slabovidnost je moguće izliječiti u više od 90% slučajeva. Donedavno se pregled vidne oštrine provodio u sustavu predškolskoga sistematskoga pregleda, kad je za terapiju slabovidnosti prekasno. Testiranje vidne oštrine u djece s navršene četiri godine, najpouzdaniji je test za otkrivanje slabovidnosti ili ambliopije. Usvajanjem Nacionalnoga programa ranog otkrivanja slabovidnosti 2016. godine, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske uvelo je probir na slabovidnost kao obvezu za svu četverogodišnju djecu u Hrvatskoj.

Ključne riječi:
probir na slabovidnost; razvoj vida; slabovidnost; terapija slabovidnosti

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 129

Amblyopia is a term that signifies a various number of eye irregularities with different aetiologies. Usually it is defined as a condition of reduced visual acuity resulting from functional and structural changes in the visual cortex, occuring during the first years of life. Early treatment in the first six years of life is the only effective way of visual habilitation. When timely treated, it can be cured in more than 90% of cases. Testing the visual acuity in children of four years of age is the most reliable test for detecting amblyopia. By adopting the National Program for Early Detection of Amblyopia in 2016, the Ministry of Health of the Republic of Croatia has made screening for amblyopia mandatory for all four years-old children in Croatia.

Key words:
amblyopia; growth and development; screening; treatment; vision, ocular