MEDIX, God. 22 Br. 123  •  Pregledni članak  •  Infektologija HR ENG

Kada i koga liječiti – osvrt na smjernice za liječenje kroničnoga hepatitisa CWhen and whom to treat – reference to chronic hepatitis C treatment

Adriana Vince, Ivan Kurelac

Novi direktni antivirusni lijekovi za liječenje kroničnoga hepatitisa C daju mogućnost izlječenja u više od 90% bolesnika. Nažalost, zbog njihove sadašnje cijene njima ne mogu odmah biti liječeni svi bolesnici pa prednost u ovom času imaju bolesnici s uznapredovalom bolešću koji su najugroženiji komplikacijama ciroze. Smjernice Referentnoga centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske definiraju prioritete u liječenju, ali također omogućuju efikasne terapije i drugim skupinama bolesnika u kojih bolest nije toliko uznapredovala, s ciljem da se terapijom obuhvati što veći broj bolesnika. S pomoću neinvazivne metode određivanja fibroze moguće je dobro definirati skupine bolesnika s niskom aktivnošću bolesti, u kojih terapija može biti odgođena, ali uz redovito praćenje kliničke progresije. Budućnost će vjerojatno donijeti nove lijekove i povoljnije cijene postojećih, što će omogućiti bolju dostupnost učinkovitih terapija za sve skupine bolesnika.

Ključne riječi:
hepatitis C; izravni antivirusni lijekovi; prioriteti za liječenje; Referentni centar za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, terapijske smjernice

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 123

New direct-acting antiviral agents provide an opportunity for cure in more than 90% of patients. Unfortunately, due to their current price, not all patients can receive these drugs immediately. Thus the priority at this moment is given to patients with advanced chronic hepatitis C who are at greatest risk for developing cirrhosis complications. Guidelines from the Croatian Ministry of Health Reference Centre for Diagnostics and Treatment of Viral Hepatitis define treatment priorities, also enabling efficient therapies for other patient groups in which the disease is less advanced, aiming the provision of the therapy to as many patients as possible. By using the non-invasive method for the assessment of liver fibrosis, one can detect the patients with low disease activity in which the therapy can be postponed along with regular monitoring of the disease progression. New medicines at more affordable prices are expected in the future, allowing better access to effective treatment for all groups of patients.

Key words:
Croatian Ministry of Health Reference Centre for Diagnostics and Treatment of Viral Hepatitis; direct-acting antiviral agents; hepatitis C; treatment guidelines; treatment priorities