MEDIX, God. 22 Br. 121/122  •  Osvrt HR ENG

Jesu li problem hrvatskog zdravstva – menadžeri?

Duško Popović

Poslijediplomski studij menadžmenta u zdravstvu (Leadership and Management of Health Services) pokrenut je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu prije petnaest godina, a jedan mu je od temeljnih ciljeva bio (i ostao) propitivanje uloge i važnosti suvremenog menadžmenta u hrvatskom zdravstvu i aktivan doprinos podizanju kvalitete znanja i sposobnosti sadašnjih i budućih zdravstvenih menadžera u nas. Serija okruglih stolova posvećenih pojedinim problemima iz menadžmenta u zdravstvu, od kojih je prvi održan koncem lipnja, a novi se očekuju odmah poslije ljeta, lista sudionika, vrijednost rasprava i otvorene teme najavljuju promjene na tom planu. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 121/122