Je li opravdan ponovni strah od hormonske kontracepcije?

Autor: Velimir Šimunić
Sažetak:

Hormonska kontracepcija obuhvaća kombiniranu oralnu kontracepciju (KOK), progesteronske pilule (POP), dugotrajnu kontracepciju (implantati, depo), naljepke, vaginalne prstenove i uterini uložak koji oslobađa levonorgestrel (LNG-IUS). U svijetu je primjenjuje oko 120 milijuna žena. Znatno se najviše primjenjuje KOK koji neprestano bilježi napredak, kako u dozi estrogena, vrsti progestagena tako i načinu primjene. Pilule imaju visoku kontracepcijsku učinkovitost (99%) i brojne nekontracepcijske dobrobiti te se često primjenjuju primarno kao lijek. Estrogeni su neizostavni sastojak KOK-a, a oni su čimbenici rizika za venske tromboze (VTE). Neki progestageni sasvim blago i dodatno povisuju VTE-rizik estrogena. Apsolutni rizik za VTE, uz različite vrste pilula je 7 do 10 slučajeva na 10.000 žena/ godišnje. Višekratno je dokazano da dugotrajno uzimanje pilula smanjuje rizik za kardiovaskularne bolesti i smrt. Diane 35 su pilule koje su primarno indicirane za liječenje hiperandrogenizma. One ne stvaraju znatno veće rizike od ostalih pilula. Moderna hitna kontracepcija nezamjenjiva je zaštita od neželjene trudnoće. Učinkovitost joj je visoka kad se primijeni 3 do 5 dana nakon rizičnoga snošaja. Hitna kontracepcija ne prijeći implantaciju ni trudnoću i nije abortivno sredstvo. 

Ključne riječi:
akne; kontracepcija; kontracepcijska sredstva; postkoitalna kontracepcija; venska tromboza

OGLAS