MEDIX, God. 17 Br. 96  •  Pregledni članak  •  Infektologija HR ENG

Javnozdravstveno značenje i primarna prevencija spolno prenosivih infekcijaPrimary prevention of sexually transmitted diseases and their public health significance

Marina Kuzman, Ivana Pavić Šimetin

Spolno prenosive infekcije (SPI) jedan su od vodećih uzroka akutnog obolijevanja, kroničnog oštećenja zdravlja s mogućim teškim medicinskim i psihološkim posljedicama, pa i smrtnosti. Prevencija, sprečavanje i djelotvorno provođenje dijagnostike i liječenja SPI-a među najvažnijim su mjerama koje mogu doprinijeti očuvanju dobne strukture stanovništva i ciljanoj demografskoj obnovi. Za cjelovito razumijevanje javnozdravstvenog značenja SPI-a nužno je sagledati učestalost, komplikacije i posljedice SPI-a u našoj sredini, ali i u europskom i svjetskom kontekstu, te osobito rizične čimbenike i ponašanja u rizičnim populacijskim skupinama. Za djelotvorno sprečavanje STI-a od presudne je važnosti primarna prevencija koja uključuje edukaciju, podržavanje osnivanja savjetovališta za reproduktivno zdravlje, kao i cijepljenje protiv HPV-infekcije. 

Ključne riječi:
adolescent; cijepljenje protiv papiloma virusa; primarna prevencija; savjetovanje; spolno prenosive infekcije

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 96

Sexually transmitted infections (STIs) are among the leading causes of the acute illnesses, chronic health impairments and mortality, with possibly severe medical and psychological consequences. Their primary prevention, early detection, timely diagnosis and effective treatment are the most important measures that may contribute to the maintenance of the population age structure and demographic renewal. For comprehensive understanding of the public health importance of STIs, it is necessary to take into account their incidence, complications and consequences not only in the national context, but also at the European and global level. Primary prevention, including education, reproductive counseling and vaccination against HPV infection, is of the utmost importance for the effective combat against STI. 

Key words:
adolescent; counseling; papillomavirus vaccines; primary prevention; sexually transmitted diseases