MEDIX, God. 16 Br. 86  •  Osvrt  •  Gerontologija HR ENG

Izborna skupština i 169. gerontološka tribina Hrvatskog društva za gerontologiju i gerijatriju - Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege u domovima za starije

Spomenka Tomek- Roksandić, Marica Lukić, Mate Ljubičić, Ana Deucht, Mara Županić, Dragica Šimunec, Sanja Blažeković-Milaković, Nada Tomasović-Mrčela, Zijad Duraković, Luka Kovačić

U sklopu Gerontološke tribine, 169. po redu, održana je i Godišnja izborna skupština Hrvatskog društva za gerontologiju i gerijatriju HLZ-a. Podnesena su izvješća o stručnim aktivnostima društva za 2009. godinu. U sklopu stručne teme tribine obrazložena su značenja primjene Programa četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege u domovima za starije te izrada sestrinske dokumentacije za provedbu gerijatrijske zdravstvene njege u domovima za starije. Određen je program specijalizacije na Medicinskom fakultetu iz gerontologije i gerijatrije po UEMS-u trajanju od četiri godine te najavljeni novi udžbenici iz gerijatrije. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 86