MEDIX, God. 15 Br. 84/85  •  Recenzija  •  Psihijatrija HR ENG

Tija Žarković Palijan, Dražen Kovačević, ur.:
"Iz forenzične psihijatrije 3"

Ljubomir Radovančević


Izdavač: Ceres d.o.o., Zagreb,
Matica hrvatska, Ogranak Kutina,
Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“, Popovača,
Godina izdanja: 2009.,
Uvez: tvrdi
Opseg: 500 stranica

 

 

 

Treća knjiga istih vrijednih urednika i istog naslova donosi, kao i prve dvije, mnoštvo korisnih članaka kao pomoć u (samo)edukaciji i informiranju sudskih vještaka, ali i drugih zainteresiranih. Djelo predstavlja značajan doprinos 31 istaknutoga forenzičara i novo važno obogaćenje naše literature iz toga područja kao priručnik u neposrednom radu na tematici i problemima s kojima se svakodnevno susreću sudski vještaci. Kako se i iz naslova i 25 podnaslova knjige, od kojih svaki ima nekoliko potpoglavlja, vidi, tretiraju se najznačajnija područja dosad neobrađena u prve dvije knjige forenzične psihijatrije te sljedeće domene: Psihički razvoj i nasilje, Nasilje u obitelji, Žene s invaliditetom kao žrtve obiteljskog nasilja, Kaznena djela protiv života i tijela s primjerima iz sudske prakse, Kriminološki aspekti ubojstva koja su počinile žene, Zlostavljano dijete i uloga stručnih djelatnika, Transgeneracijski prijenos psihičke traume zbog incestuoznog iskustva, Kaznena djela koja čine djeca i maloljetnici, te nasilje nad djecom i maloljetnicima, Nasilje u školama (bullying), Nasilje na radnom mjestu, Kriteriji za vještačenje mobinga – uznemiravanje na poslu, Procjena radne sposobnosti kod osoba izloženih dugotrajnom uznemiravanju na radnom mjestu (mobingu), Vještačenje posljedica silovanja i/ili pokušaja silovanja, Forenzično-psihijatrijska obilježja ljubomore, Tretman počinitelja spolnih delikata, Forenzični aspekti perzistirajućeg sumanutog poremećaja, Posttraumatski stresni poremećaj i nasilje, Farmakoterapija agresivnog ponašanja, Zlostavljanje i zanemarivanje starijih osoba, Financijsko zlostavljanje starih osoba, Fenomen mržnje i njezin utjecaj pri sastavljanju oporuke, Osobe s demencijom kao žrtve zlostavljanja, Destruktivna agresivnost, Religioznost i nasilje, Terorizam.

Dvanaest poglavlja pisali su koautorski dva do četiri pisca, četiri autora napisala su po dva poglavlja, a četiri po jedno. Urednici Tija Žarković Palijan i Dražen Kovačević sudjeluju u dva poglavlja. Treća se knjiga pojavljuje dvije godine poslije druge, a isto ima karakter zbornika. Knjiga je po neslužbenoj namjeni udžbenik, priručnik, kompendij i u svakom slučaju zanimljivo štivo iz psihijatrije, psihologije, jurisprudencije, forenzične medicine, intrigantna je i sociolozima, antropolozima, a svakako studentima, prije i postdiplomandima, (sub)specijalistima, liječnicima, pravnicima i socijalnim radnicima te edukativnim rehabilitatorima, ali i obrazovanim laicima. Osobito je dobrodošla zbog obrađenih tema koje su nedostajale u dosadašnjoj literaturi na polju forenzike.

Jedan od najznačajnijih suvremenih svjetskih i naših problema – nasilje – obrađen je stručno i detaljno. Vlastiti autorski case studies ilustriraju iznesene postavke. Koliko su pedantno sastavljeni članci govori izdašna prezentacija upotrijebljenih knjiških i časopisnih referenci iz brojne strane i domaće bibliografije. Šteta što članci nemaju engleske sažetke kako bi stranci mogli imati uvid u preokupacije i sagledavanja naših stručnjaka. Pluridimenzialnost i krosdisciplinarnost važne su karakteristike ovih knjiga, što su ih brižno njegovali urednici s posebnim entuzijazmom u svom pristupu, inzistirajući na izvrsnosti.

Knjiga, kao i prve dvije, dokazuje koliko je problematika iz forenzične psihijatrije rafinirana, suptilna, detaljizirana, precizna, senzibilna i raznovrsna, te su baš takve publikacije prijeko potrebne praktičarima i zainteresiranom čitateljskom auditoriju. Knjiga će svakako naići na velik odaziv motivirane publike i pridonijeti podizanju kvalitete budućih sudskih ekspertiza i vještačenja te općenito u sudskoj teoriji i praksi.

Tako Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ u Popovači uspijeva okupiti stručnjake iz svih pet sveučilišnih hrvatskih gradova te se ponovno afirmira kao vodeća, uz već legendarnu KPB Vrapče i u tom superspecijalističkom psihijatrijskom području.

Ostaje otvorena mogućnost izdavanja i četvrtog dijela, jer potreba i zanimanje postoje, a novih je tema napretek. Sudeći po pregledu svjetske literature na planu forenzične psihijatrije, našlo bi se još neobrađenih tema. Osim toga, vehementni razvoj znanosti i stalna mijena kazuistike u žarištu jamče buduće potrebe. Dakle, treća knjiga uredničkog forenzičnog tandema Žarković Palijan – Kovačević donosi niz problemsko-tematskih i stručnih psihijatrijsko-psiholoških cjelina u svom obuhvatnijem pristupu nasilju. Knjiga daje pregled najaktualnijih dostignuća u suvremenom psihijatrijskom vještačenju. Kao svojevrsna djelomična nadopuna ranijim dvjema knjigama, ističu se teme koje nisu bile razrađene na taj način i u specifičnoj mjeri. Dosta je autora surađivalo u sve tri spomenute knjige, a predstavljaju po uredničkim i općim kriterijima vrhunske stručnjake s područja forenzike svojih područja. Iscrpnost knjige pokazuju i dokazuju njen volumen i sadržaj. Ova je knjiga svakako izvanredno dobrodošla ne samo stručnjacima vještacima-forenzičarima, nego i pravnicima-odvjetnicima, sucima, praktičarima i teoretičarima te ostalim psihijatrijskim medicinskim i drugim specijalistima.