IX. kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi

Autor: Lea Rukavina Kralj

Na Hrvatskom kongresu o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi s međunarodnim sudjelovanjem jedna od glavnih tema bile su nove Kliničke smjernice za medicinski potpomognutu oplodnju te nove Hrvatske smjernice za liječenje nenormalnih krvarenja iz maternice. Obrađena je i goruća tema u ginekologiji i perinatologiji - manifestacija hereditarnih trombofilija u trudnoći i njihova povezanost s ranim i kasnim gubicima trudnoće. Posebno zanimljivo predavanje bilo je o novoj hipotezi o nastanku karcinoma jajnika, pri čemu važnu ulogu ima serozni tubarni intraepitelni karcinom. Neizostavno, obrađeno je i područje hitne kontracepcije.

OGLAS