Ivory ReLeaf sustav

Kontrola suhoga radnog okruženja važan je preduvjet svakoga stomatološkog zahvata. Posebice kod osjetljivih postupaka poput nanošenja adheziva, cementiranja, preparacije, endodontskih zahvata, odnosno uz svaku kontrolu infekcije pacijenta te uz, sada već osviještenu, nužnu prevenciju stvaranja infektivnog aerosola – radi protekcije radnog osoblja.

OGLAS