IV. simpozij „Odabrane teme iz dijalize“

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 26. veljače održan je 4. simpozij „Odabrane teme iz dijalize“. Tematski je bio posvećen osobitostima srčanožilnih komplikacijama i šećernoj bolesti u bolesnika liječenih hemodijalizom.

OGLAS