MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Istraživanje komunikacije između medicinskog osoblja i bolesnika – današnje perspektiveResearch in communication between healthcare staff and patients: current perspective

Vibor Milunović, Ivana Bičanić, Ozren Polašek

Komunikacijske značajke odnosa liječnik i bolesnik novo su područje istraživanja u hrvatskoj medicinskoj znanosti. Međutim, dominantna narav komunikacije, kulturalne razlike komunikacije te, općenito, prisutnost medicine usredotočene na bolesnika u Hrvatskoj još uvijek su nedovoljno istražene. Većina postojećih studija deskriptivne je naravi i nije pokušala izmjeriti ishod, odnosno dovesti način komunikacije u povezanost s određenim efektom unutar zdravstvene skrbi, od kvalitete života do pridržavanja medicinskih uputa. Stoga je važno upoznati stručnu medicinsku javnost s vodećim trendovima u tom znanstvenom području kako bi se povećao broj kvalitetnih istraživanja o toj temi, s ciljem unapređivanja odnosa liječnik - medicinska sestra - bolesnik – obitelj

Ključne riječi:
bolesnik; komunikacija; liječnik; odnos liječnika i bolesnika; randomizirani pokus kao tema

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement

The main purpose of this review article is to present a relatively new area of research in the field of medical sciences: the communication aspect of doctor-patient relationship. Although the communication research has developed rapidly in the western world over the last decades, this field is has not yet been appropriately acknowledged in Croatia. We present different theoretical frameworks of communication research, emphasizing the significance of study planning, choice of methods, and study design and importance of clear definition of outcomes in order to assess adequately the importance of different communication aspects. Although there is ample research conducted in this area, not so many methodologically sound studies following the principles of evidence-based medicine. We emphasize the need for extensive research in Croatia to define various aspects of physician-patient relationship, improve communication skills in everyday practice, and measure short-term, midterm and long-term outcomes of communication intervention

Key words:
communication; patient; physician; physician-patient relations, randomized controlled trials as topic