MEDIX, God. 17 Br. 94/95  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Iskustva u pripremi i izvođenje kurikuluma specijalizacije obiteljske medicine u sklopu projekta: Usklađivanje obiteljske medicine s europskim standardima uvođenjem obvezne specijalizacije“Harmonisation of family medicine in Croatia with EU standards introducing specialist training“: experience in curriculum development and implementation

Mladenka Vrcić-Keglević, Hrvoje Tiljak, Đurđica Kašuba-Lazić, Goranka Petriček, Dragan Soldo

Realizacijom projekta „Usklađivanje obiteljske medicine s europskim standardima uvođenjem obvezne specijalizacije“ revitalizirana je u Hrvatskoj specijalizacija iz obiteljske medicine. Specijalizacija je započela 1960. godine, ali je 90-ih godina skoro prekinuta. Prekid, ali i promjene u medicinskoj znanosti i praksi, bili su motiv za izradu novog kurikuluma. U planiranju kurikuluma obuhvaćeno je deset uobičajenih faza: određivanje edukativnih potreba, definiranje edukativnih ciljeva i s njima povezanog sadržaja nastave, definiranje edukativne strategije, uključujući i metode poučavanja, izradu izvedbenog plana i definiranje uvjeta izvođenja, određivanje metoda evaluacije kurikuluma i metoda ispitivanja i ocjenjivanja polaznika, prezentaciju kurikuluma javnosti, te planiranje upravljanja i vođenja. Posebna pažnja posvećena je izvedbenom dijelu kurikuluma, izvedbenim programima A, B i C, kako je definirano Projektom za prijelazno razdoblje do 2015. 

Napomena: U sklopu članka se nalazi Prilog 1. Ishodi učenja – kompetencije specijalista obiteljske medicine i izvedbeni program specijalizacije

Ključne riječi:
edukacija; kurikulum; mentori; nastava; obiteljska medicina; specijalizacija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 94/95

Specialist training of family doctors in Croatia started in 1960. However, the program was stopped in the 1990s for different reasons and continued only in 2003 when the process of revitalisation of family medicine started with the Project “Harmonisation of family medicine with EU standards introducing specialist training.“ A new curriculum was developed, taking into account advances in medical sciences and changes in family medicine practice. The curriculum development consisted of ten phases including assessment of educational needs, definition of learning outcomes and related learning content, definition of educational strategy and teaching methods, development of the curriculum delivery and conditions, determination of the curriculum evaluation methods, resident evaluation methods, public presentation of the curriculum, and curriculum management. In this article, special attention is paid to the educational strategy and the curriculum delivery and management, especially for the transitional period until 2015. 

Key words:
curriculum; education, medical, graduate; family practice; mentors; specialization; teaching