Invazivne gljivične infekcije 2021. godine: koliko smo svjesni važnosti brze dijagnostike i primjene prave terapije u pravome trenutku u sve većemu broju bolesnika s invazivnim gljivičnim infekcijama?

Autor: Slobodanka Ostojić Kolonić
Sažetak:

Invazivne gljivične infekcije su sustavne, generalizirane i najčešće životno ugrožavajuće bolesti čija incidencija u svijetu raste. Godišnje se na svjetskoj razini očekuje oko 750.000 slučajeva invazivne kandidijaze te više od 350.000 slučajeva invazivne aspergiloze, a smrtnost je 40 do 80%. Sve su veći izazov u svakodnevnomu kliničkome radu, što upućuje na važnost i podizanje svijesti o brzoj dijagnostici i adekvatnoj terapiji. Lijek izavokunazol indiciran je u liječenju odraslih bolesnika s invazivnom aspergilozom i bolesnika s mukormikozom, koji ne mogu uzimati amfotericin B. Pokazao se jednako učinkovitim u usporedbi s drugim antifungalnim lijekovima, uz odličan sigurnosni profil te intravenski, ali i oralni način primjene koji doprinosi bržem otpuštanju iz bolnice.

Ključne riječi:
invazivna aspergiloza; invazivne gljivične infekcije; izavukonazol; mukormikoza

OGLAS