MEDIX, God. 26 Br. 146  •  Sponzorirani članak  •  Hematologija HR ENG

Invazivne gljivične infekcije 2021. godine: koliko smo svjesni važnosti brze dijagnostike i primjene prave terapije u pravome trenutku u sve većemu broju bolesnika s invazivnim gljivičnim infekcijama?Invasive fungal infections in 2021: how aware are we of the importance of rapid diagnosis and application of the right therapy at the right time in an increasing number of patients with invasive fungal infections?

Slobodanka Ostojić Kolonić

Invazivne gljivične infekcije su sustavne, generalizirane i najčešće životno ugrožavajuće bolesti čija incidencija u svijetu raste. Godišnje se na svjetskoj razini očekuje oko 750.000 slučajeva invazivne kandidijaze te više od 350.000 slučajeva invazivne aspergiloze, a smrtnost je 40 do 80%. Sve su veći izazov u svakodnevnomu kliničkome radu, što upućuje na važnost i podizanje svijesti o brzoj dijagnostici i adekvatnoj terapiji. Lijek izavokunazol indiciran je u liječenju odraslih bolesnika s invazivnom aspergilozom i bolesnika s mukormikozom, koji ne mogu uzimati amfotericin B. Pokazao se jednako učinkovitim u usporedbi s drugim antifungalnim lijekovima, uz odličan sigurnosni profil te intravenski, ali i oralni način primjene koji doprinosi bržem otpuštanju iz bolnice.

Ključne riječi:
invazivna aspergiloza; invazivne gljivične infekcije; izavukonazol; mukormikoza

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146

Invasive fungal infections are the most common systemic, generalized and life-threatening diseases, the incidence of which is increasing worldwide. Each year, approximately 750,000 cases of invasive candidiasis and more than 350,000 cases of invasive aspergillosis are expected worldwide, the mortality rate reaching 40-80%. Therefore, they represent an increasing challenge in everyday clinical work, indicating the importance of rapid diagnosis and adequate therapy, as well as raising the awareness about them. Izavocunazole is indicated in the treatment of adult patients with invasive aspergillosis and patients with mucormycosis who may not be administered amphotericin B. It has been proven to be equally effective compared to other antifungal drugs, with an excellent safety profile and oral route of administration that contributes to faster hospital discharge

Key words:
invasive aspergillosis; invasive fungal infections; isavuconasole; mukormycosis