MEDIX, God. 14 Br. 79  •  Stručni članak  •  Pedijatrija HR ENG

Invazivna pneumokokna bolest u djece – mogućnost prevencije cijepljenjemInvasive pneumococcal disease in children – vaccination as a possible prevention

Goran Tešović

Invazivna pneumokokna bolest (IPB) predstavlja jedan od najznačajnijih javnozdravstvenih problema u dječjoj dobi. Većina slučajeva IPB-a prouzročena je sojevima koji pripadaju ograničenom broju serotipova. Pneumokokno konjugirano cjepivo (eng. pneumococcal conjugate vaccine, PCV) predstavlja novu mogućnost u smanjenju incidencije pneumokoknih bolesti, osobito IPB-a u djece. Univerzalno cijepljenje dojenčadi primjenom PCV-a u Sjedinjenim Državama dovelo je do značajne redukcije incidencije IPB-a te određenog smanjenja pobola od upale pluća i akutne upale srednjega uha (eng. acute otitis media, AOM) među cijepljenima. Primjena PCV-a dovela je i do pada incidencije pneumokoknih bolesti među odraslima koji nisu cijepljeni, a što je prvenstveno posljedica smanjenja postotka nazofaringealnog kliconoštva do kojeg dovodi PCV. Iako povećanu sklonost obolijevanju od pneumokoknih bolesti imaju osobe koja pripadaju određenim rizičnim skupinama, univerzalno cijepljenje dojenčadi predstavlja najbolju opciju za smanjenje incidencije IPB-a

Ključne riječi:
dijete; Hrvatska; pneumokokno konjugirano cjepivo; pneumokokna infekcija; Streptococcus pneumoniae

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 79

Invasive pneumococcal disease (IPD) is a major medical problem in children. Most IPB cases are caused by a limited number of pneumococcal serotypes. Pneumococcal conjugate vaccine (PCV) represents a new possibility for reducing the incidence of pneumococcal infections, especially IPD. Universal vaccination with PCV in the United States significantly reduces the incidence of IPD and has a certain impact on the reduction of pneumonia and acute otitis media (AOM) incidence. PCV coverage in infancy has led to a decrease in pneumococcal diseases in non-vaccinated adult population primarily due to a significant reduction of pneumococcal nasopharyngeal carriage. Although there are specific groups of patients at special risk of pneumococcal infection, universal immunisation of all infants represents the best solution for reducing the IPD incidence. The incidence of IPD among Croatian children offers the rationale for further promotion of PCV use in Croatia.

Key words:
child; Croatia; heptavalent pneumococcal conjugate vaccine; pneumococcal infection; Streptococcus pneumoniae