„Interna medicina“ - Petrač, Dubravko, Lukenda, Josip, ur.


- drugo, dopunjeno i izmijenjeno izdanje

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdavanja: 2021.
Format: 17 x 24 cm;
Uvez: tvrdi
Opseg: 610 stranica

 

Udžbenik „Interna medicina“ Dubravka Petrača, Josipa Lukende i suradnika prvi je put objavljen 2009. godine u izdanju Medicinske naklade kao udžbenik Sveučilišta u Zagrebu. Nedavno je svjetlo dana ugledalo drugo izdanje, dopunjeno i izmijenjeno u skladu s nalazima brojnih kliničkih ispitivanja provedenih u posljednjih desetak godina u svim specijalnostima interne medicine. Tako su obnovljeni dijelovi teksta o etiologiji i patofiziologiji mnogih bolesti kao i o njihovoj dijagnostici i liječenju, dok se osnove anatomije, anamneze i kliničkog pregleda nisu mijenjale. Potpuno je promijenjen tekst o zatajivanju srca, bolestima srčanih zalistaka, bolestima pluća i dišnih putova, bolestima gušterače i alergijskim bolestima, a dodano je i poglavlje o neklasificiranim kardiomiopatijama i imunosnim bolestima.

Udžbenik je ponajprije namijenjen studentima stomatologije i medicine, ali i studentima zdravstvenih veleučilišta koji u dodiplomskoj nastavi slušaju predmet interna medicina. Kao suvremen i sažet izvor znanja može poslužiti i specijalizantima interne medicine, ali i liječnicima drugih specijalnosti.

Knjiga je, kao i u prvom izdanju, podijeljena u osam cjelina, od kojih se svaka bavi bolestima vezanima za određenu organsku i funkcionalnu cjelinu. Prva i najopsežnija cjelina posvećena je bolestima srca i krvnih žila i među onima je koje su najviše izmijenjene i dopunjene suvremenim saznanjima i podatcima. U tom će poglavlju, uz glavne i najčešće kardiološke bolesti, studenti sada moći pročitati i kako prepoznati i liječiti „sindrom slomljenog srca“. Potpuno je izmijenjena i dopunjena druga cjelina, koja se bavi bolestima pluća i dišnog sustava, i u kojoj je predstavljena patologija dišnog sustava koja se najčešće susreće u praksi. U trećoj cjelini, o bolestima probavnoga sustava, potpuno je obnovljen i izmijenjen tekst o bolestima gušterače, a cijelo je poglavlje podijeljeno prema bolestima određenoga probavnog organa. Bolesti krvotvornih organa prikazane su u četvrtoj cjelini, čiji je najveći dio posvećen anemijama, uz bolesti leukocita i trombocita te poremećaje koagulacije. Peta cjelina obuhvaća bolesti bubrega i mokraćnih putova, šesta se bavi bolestima metabolizma i endokrinih žlijezda, dok su sedma i osma cjelina posvećene imunosnim i alergijskim bolestima, odnosno reumatskim bolestima.

Prikaz pojedinih bolesti ima uobičajeni slijed: od definicije i razmatranja o etiologiji i patogenezi preko kliničke slike i dijagnostičkih postupaka do liječenja i prognoze. Na kraju svake cjeline navedeni su literaturni izvori, koji omogućuju širi uvid u izloženu građu. Svako je poglavlje potkrijepljeno slikovnim prilozima, primjerice tipičnim i dijagnostički važnim elektrokardiografskim zapisima kod određene srčane patologije, snimkama kompjutoriziranom tomografijom s kontrastom u dijagnostici patoloških promjena velikih krvnih žila ili abdominalnih organa, rendgenogramima prsnog koša kod bolesti pluća ili snimkama transabdominalnim ultrazvukom kao metodom izbora u dijagnostici kolelitijaze. Shematski prikazi određenoga organskog sustava ili organa služe kao brzi podsjetnik na njihove anatomske i funkcionalne odnose tamo gdje je to važno istaknuti. U tablicama su ekonomično prikazane razne podjele bolesti, primjerice anemije prema mehanizmu nastanka ili limfopoetske zloćudne bolesti, usporedbe značajki određenih bolesti kao što je npr. virusni hepatitis, ili uzroci hiperglikemije, dispepsije ili krvarenja u probavni sustav.

U pisanju ovog izdanja sudjelovalo je četrnaest autora, specijalista različitih internističkih grana, koji su pretočili nove kliničke spoznaje stečene znanstvenim istraživanjima u sažete, jasne informacije, pazeći pritom da pišu jednostavnim, a opet stručnim medicinskim jezikom, što studentima omogućuje da lako slijede tekst i usporedno s podatcima upijaju i stručnu terminologiju i znanje o tome kako razmišljati na internistički način. Upravo lakoća kojom se prate rečenice i logičnost organizacije svakog poglavlja upućuju na trud uložen u promišljanje sadržaja i forme udžbenika namijenjenog ponajprije budućim doktorima medicine i doktorima dentalne medicine. Udžbenik interne medicine na šestotinjak stranica možda se čini neobično malenim u odnosu na širinu područja medicine koju pokriva, no to govori o autorskom, uredničkom i nastavničkom iskustvu liječnika koji su ga napisali, pokazujući umješnost u odabiru prave vrste i količine znanja koju bi valjalo prenijeti studentima.

U novom, izmijenjenom, dopunjenom i obnovljenom tvrdoukoričenom izdanju „Interne medicine“ svi će zainteresirani zdravstveni radnici moći pronaći elemente znanja primjenjive u svakodnevnoj kliničkoj praksi.