MEDIX, God. 19 Br. 104/105  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Interakcija psihoterapije i farmakoterapije kod bolesti ovisnostiInteraction between psychotherapy and pharmacotherapy in addiction treatment

Danijel Buljan, Daniela Bundalo-Vrbanac, Josipa Gelo

U liječenju bolesti ovisnosti farmakoterapijom se nastoji spriječiti intoksikacija, smanjiti simptome apstinencijske krize, smanjiti žudnju za sredstvom ovisnosti ili pak izazvati averziju prema istome. S druge strane, cilj je psihoterapije poticanje apstinencije, podučavanje bolesnika novim vještinama suočavanja sa stresom, jačanje motivacije za borbu s ovisnošću i poboljšanje kakvoće života. Postoji niz psihoterapijskih postupaka za liječenje ovisnosti o psihoaktivnim tvarima, a najčešće se primjenjuju kratke intervencije, motivacijska poticajna terapija, kognitivno-bihevioralna terapija, bihevioralna terapija, grupna terapija, obiteljska terapija, bihevioralna terapija parova te program 12 koraka. Iako velik broj istraživanja interakcije psihosocijalnih i farmakoloških liječenja potvrđuje međudjelovanje ili dodatne učinke psihoterapije, potrebne su daljnje empirijske provjere kojima bi se dodatno utvrdilo i proširilo razumijevanje najučinkovitije kombinacije liječenja. 

Ključne riječi:
farmakoterapija; kombinirano liječenje; liječenje ovisnosti; psihoterapija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 104/105

The goal of pharmacotherapy in the treatment of addictions is to prevent intoxication, reduce withdrawal symptoms crisis, reduce cravings for addictive drug or create aversion to substance. The goal of psychotherapy is to encourage abstinence, teach patients new stress-coping skills, strengthen the motivation to resist addiction and improve quality of life. There are many psychotherapeutic approaches for treating addiction, including brief intervention, motivational therapy, cognitive-behavioral therapy, behavioral treatment, group therapy, family therapy, behavioral couples therapy and 12 step program. Although a large number of studies investigating interaction between psychosocial and pharmacological treatments confirm the additional effects of psychotherapy, there is a need for further empirical studies that would establish and expand understanding of the most effective combination therapy. 

Key words:
combined modality treatment, drug therapy, psychotherapy, substance-related disorders