MEDIX, God. 16 Br. 91  •  Pregledni članak  •  Urologija HR ENG

Inkontinencija u muškaracaUrinary incontinence in men

Ivan Gilja

Porastom broja radikalnih prostatektomija raste i broj bolesnika koji se žale na stresnu inkontinenciju urina. Pojavnost stres-inkontinencije javlja se u 0,8 do 87% slučajeva. Takav veliki raspon rezultat je najvjerojatnije razlike u iskustvu kirurga, ali i nedostatka standardizirane definicije inkontinencije mokraće. Rizici za nastanak inkontinencije uključuju preoperativne faktore (dob i preoperativni kontinentni status), intraoperativne faktore (kirurška tehnika i iskustvo kirurga) te postoperativne faktore. Disfunkcija vrata mjehura, kao i intraoperacijsko oštećenje živaca i sfinktera, igra glavnu ulogu u nastanku inkontinencije. Za održavanje kontinencije neophodna je minimalna dužina uretralnog sfinkternog kompleksa - veća od 1,5 cm. 

Ključne riječi:
prostatektomija; stresna inkontinencija; uretra

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 91

Due to increasing number of radical prostatectomy procedures, there is an increasing number of patients complaining of stress urinary incontinence. The prevalence of stress incontinence is 0.8-87.0%. Such a wide prevalence range is probably the result of differences in surgeon experience and lack of standard definition of urinary incontinence. The risk factors for incontinence include preoperative factors (age and preoperative continence status), intraoperative factors (surgical technique and surgeon’s experience), and postoperative factors. Bladder neck dysfunction and intraoperative nerve and sphincter damage play the major role in the development of incontinence. To maintain urinary continence, the minimal length of urethral sphincter complex should be 1.5 cm. 

Key words:
prostatectomy; urethra; urinary incontinence, stress