MEDIX, God. 16 Br. 91  •  Pregledni članak  •  Urologija HR ENG

Inkontinencija mokraće u ženaUrinary incontinence in women

Slavko Orešković

Poremećaji mokrenja značajno umanjuju kvalitetu života žene i važan su javnozdravstveni problem koji utječe na fizičko i psi¬hičko zdravlje žena. Naime, poznato je da čak 25-30% žena u starijoj životnoj dobi obolijeva od statičke inkontinencije mokra¬će (SIU). SIU nastaje zbog prirođenih ili stečenih oštećenja statike organa u maloj zdjelici s gubitkom anatomske potpore vezikouretralnom segmentu. Za postavljanje dijagnoze prolapsa organa male zdjelice i urinarne inkontinencije važni su: detaljna anamneza, ginekološki pregled, klinički testovi, cistometrija, cistoskopija i urodinamski testovi. Liječenje urinarne inkontinencije može biti kirurško i konzervativno. Uspjeh liječenja ovisi o dobroj dijagnostici i dobro odabranom načinu liječenja (kirurškom ili konzervativnom). Suvremenim dijagnostičkim i terapijskim postupcima postiže se optimalan učinak liječenja i osigurava kvalitetan život bolesnica. 

Ključne riječi:
prolaps zdjeličnih organa; inkontinencija urina; liječenje; kirurški postupci, operativni

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 91

Pelvic organ prolapse occurs in nearly every second woman older than 50 years of age. Urinary incontinence significantly reduces quality of life. It is an important public health problem with great impact on physical and mental health. Nearly 25-30% of older women develop stress urinary incontinence, which results from inborn or acquired pelvic organ support impairment, with the loss of anatomic support to vesicourethral segment. The diagnosis of pelvic organ prolapse and urinary incontinence is based on medical history, gynaecologic examination, clinical testing, cystometry, cystoscopy and urodynamic testing. The treatment of urinary incontinence can be surgical and conservative. Treatment success depends on a diagnostic procedure and properly chosen treatment modality (operative or conservative). The use of contemporary diagnosis and treatment procedures yields optimal therapeutic effects and helps maintain patient’s quality of life. 

Key words:
pelvic organ prolapse; urinary incontinence, stress; surgical procedures, operative; treatment