MEDIX, God. 16 Br. 86  •  Pregledni članak  •  Javno zdravstvo HR ENG

Inicijativa „Lijepa bolnica“: kvaliteta radnog mjesta za kvalitetu zdravstvene skrbi“Pleasant hospital” initiative: workplace quality for the healthcare quality

Hana Fazlić, Jadranka Mustajbegović

Visoka kvaliteta pružene skrbi, sigurna i učinkovita zdravstvena usluga u najvećoj mjeri ovise o zdravstvenim djelatnicima, načinu i uvjetima njihova rada. U Republici Hrvatskoj stvoreni su svi preduvjeti za pokretanje inicijative radnog naziva „Lijepa bolnica“ koja bi potaknula sve strukovne komore, udruge i stručna društva u zdravstvu, kao i udruge koje okupljaju korisnike zdravstvenih usluga, da zajedno s vladinim i nevladinim tijelima započnu program uljepšavanja prostora u kojima se pružaju zdravstvene usluge. Program ove inicijative provodio bi se u bolničkim i izvanbolničkim zdravstvenim ustanovama. Jedna od mogućih aktivnosti je postavljanje umjetničkih djela u zdravstvene prostore. Istraživanja pokazuju da se u zaposlenih u bolnicama nakon ukrašavanja radnih prostora umjetničkim djelima bilježi porast motivacije i porast privrženosti ustanovi. 

Ključne riječi:
kvaliteta zdravstvene skrbi; psihološki stres; radno mjesto; umjetnost; zdravstveni djelatnici

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 86

High quality of provided care and safety and efficiency of health services greatly depend on healthcare workers and their working conditions. Croatia has all the prerequisites needed to launch the initiative with a working title “Pleasant hospital,” which would encourage all professional chambers, organisations and associations in healthcare and organisations of healthcare users to implement, along with governmental and non-governmental bodies, a program of beautifying the space in places where health care is provided. The program would include hospitals and other healthcare institutions. Displaying pieces of art in working space could be one of the program activities. Research shows that healthcare staff’s motivation and loyalty increases after their workspace has been decorated with artwork. 

Key words:
art; health personnel; quality of health care; stress, psychological; workplace