MEDIX, God. 17 Br. 94/95  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Informirani pristanak ili pravo pacijenta na suodlučivanjeInformed consent or patients’ right to participate in decision making

Renata Turčinov

Kao jedan od najznačajnijih instrumenata za promicanje prava pacijenata sve više se ističe pravo pristanka na određeni dijagnostički ili terapijski postupak tek nakon što se od liječnika dobije valjana informacija o postupku. Isto pravo naziva se informirani pristanak ili, kao u Zakonu o zaštiti prava pacijenata, pravo pacijenta na suodlučivanje, a obuhvaća pravo na obaviještenost te pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinog postupka. Dosadašnja istraživanja ukazuju kako nema čvrste garancije za ostvarivanje toga prava u praksi te da je još uvijek nedovoljna educiranost liječnika o postupku traženja pristanka pacijenta. Stoga je svaki pomak u tom smislu izrazito vrijedan, kao što je i uvođenje kolegija „Zakonodavstvo i medicinska etika“ na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz obiteljske medicine. 

Ključne riječi:
pacijenti; poslijediplomska edukacija liječnika; pristanak obaviještenog pacijenta; zdravstveni zakoni

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 94/95

The patients’ right to consent to a particular diagnostic or therapeutic intervention after being informed by physician about the procedure is receiving increased attention as one of the key instruments in promoting patients’ rights. It is called “informed consent“ or, as stated in the Croatian Act on the Protection of Patients’ Rights, the patient’s right to participate in decision making. Informed consent consists of the patient’s right to be informed and the right to accept or reject a particular procedure. Previous research has shown that this right is not consistently exercised in practice and that physicians are still not sufficiently educated about the informed consent procedure. Therefore, any steps taken toward improving the situation are welcome, such as the introduction of the “Legislation and medical ethics“ postgraduate course within a specialist training in family medicine. 

Key words:
education, medical, graduate; informed consent; legislation, medical; patients