MEDIX, God. 17 Br. 94/95  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Informatički sustav u obiteljskoj medicini: iskustva liječnika obiteljske medicineInformation system in family medicine: experience of family doctors

Biserka Bergman Marković, Milica Katić, Josipa Kern

Dobro organizirani elektronički zdravstveni zapis (EZZ) preduvjet je postizanja kvalitetne primarne zdravstvene zaštite. Kvalitetni program s dobrim balansom jednostavnog upisa podataka i zaštite podataka potpora je dobro vođenoj privatnoj praksi, omogućava bolju povezanost između pacijenata, liječnika i drugih struktura zdravstvene zaštite i izvor je podataka za znanstvena istraživanja. Iskustvo u korištenju različitih programa koji su bili ili jesu u upotrebi u obiteljskoj medicini omogućuje sustavnu prosudbu o potrebnim sastavnicama dobrog EZZ-a. Dosadašnja iskustva potvrđuju da liječnik obiteljske medicine kroz svoja profesionalna udruženja treba biti uključen kako u izradu i prilagodbu, tako i u implementaciju EZZ-a u svakodnevni rad, kao i u evaluaciju svih navedenih segmenata informatizacije, kao važne pretpostavke za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite. 

Ključne riječi:
informatički sustav; kompjutorizirani sustav elektroničkih zdravstvenih zapisa; liječnici opće prakse; obiteljska medicina

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 94/95

Well-organised health records are essential for achieving a high level of performance in the primary health care settings. A computer program for recording structured and coded data and free text can improve both the quality and organisation of work in the office. Such a program may provide a more substantiated support of financial transactions and accountancy, allow for better communication with other facilities and institutions, and be a source of valuable research material. The use of various programs allows for systematic adjustments to the increasingly complex requirements imposed on electronic health records (EHR). The experience of family doctors presented in this article confirms that a family doctor as the final user has to be involved, through a professional society, in the development and adjustment of EHR and its implementation in everyday work as well as in the evaluation of all above-mentioned segments of information system implementation as a prerequisite for provision of high quality health care. 

Key words:
general practitioners; information systems; medical records systems, computerised; family practice