English abstract: Click here.

Infekcija virusom Zapadnog Nila

Virus Zapadnog Nila (ZN) jedan je od najrasprostranjenijih arbovirusa uopće. Gotovo sve infekcije virusom ZN-a u ljudi posljedica su uboda komarca zaraženog virusom, obično iz roda culex. Drugi rjeđi putevi prijenosa su transfuzijom krvnih pripravaka i transplantacijom organa. Glavni domaćin su divlje ptice koje razvijaju visok stupanj viremije, ali one ostaju asimptomatske. Infekcija virusom ZN-a uzrokuje akutnu febrilnu bolest koja povremeno uzrokuje neuroinvazivnu bolest, osobito u starijih i imunokompromitiranih bolesnika. Karakterizirana je vrućicom, glavoboljom, slabošću, bolovima u leđima i mišićima, gubitkom teka, a ponekad i makulopapuloznim osipom. Infekcija virusom ZN-a može se prezentirati i kao meningitis, encefalitis ili akutna asimetrična mlohava kljenut. Kod bolesnika koji se prezentiraju sa sindromom koji sliči infekciji ZN-om dijagnoza se postavlja serološki detekcijom specifičnih IgM-protutijela. Kod oboljelih sa znakovima neuroinvazivne bolesti, u cerebrospinalnom likvoru vidi se pleocitoza s predominacijom limfocita kao i povišena koncentracija proteina. Liječenje infekcije ZN-om je simptomatsko. Prognoza bolesti je dobra kod bolesnika s kliničkom slikom vrućice, ali u slučaju neuroinvazivne bolesti smrtnost doseže oko 10%. Osobne mjere zaštite su korištenje repelenata protiv komaraca. Opće mjere za zaštitu stanovništva uključuju program nadzora nad komarcima i testiranje darovatelja krvi. 

Ključne riječi:
vrućica Zapadnog Nila; encefalitis; meningitis


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 19 Br. 107/108