Infekcija humanim papiloma virusom (HPV) i genitalni karcinom u žena

Autor: Ante Ćorušić, Lana Škrgatić, Magdalena Karadža, Pavao Planinić, Helena Lovrić Gršić
Sažetak:

Veliko istraživanje Međunarodne agencije za istraživanje raka (engl. International Agency for Research on Cancer – IARC) iz 1995. godine, na temelju uzoraka iz 22 zemlje širom svijeta, otkrilo je u 99,7% svih karcinoma materničnoga vrata genom HPV-a. Uglavnom, tj. u oko 90–95% slučajeva, infekcija HPV-om prolazi spontano. Za razvoj preinvazivnih lezija materničnoga vrata (cervikalna intraepitelna novotvorina – CIN) i potom karcinoma, potrebna je trajna infekcija visokoonkogenim sojevima HPV-a. Dobro vođenim organiziranim programom probira, pojavnost karcinoma materničnoga vrata može se smanjiti za 80%. Prema posljednjim smjernicama Europskog odjela Svjetske zdravstvene organizacije primarna zadaća javnoga zdravstvenoga sustava jest uvođenje sekundarne prevencije dobro organiziranim programima probira. Karcinom stidnice podrijetlom od pločastih stanica, povezan s HPV-om, uglavnom je bazaloidno-kondilomatozan. Pojavljuje se multifokalno na koži stidnice u mlađih žena (prosječna dob pojavnosti je oko 45 godina). U pozadini je ove promjene trajna infekcija visokoonkogenim sojevima HPV-a, najčešće sojevima 16 i 18. U 50–60% žena kojima je dijagnosticiran sVIN (simplex vulvarna intraepitelna novotvorina) prisutna je i multicentrična intraepitelna novotvorina donjega genitalnog trakta (maternični vrat, rodnica ili anus). 

Ključne riječi:
cervikalna intraepitelna neoplazija; humani papiloma virus 16; humani papiloma virus 18; karcinom stidnice; karcinom vrata maternice

OGLAS